03. 03. 2015 Nadácia Pontis

Kia podporí kultúru

Výzva na predkladanie projektov v grantovom programe Región kultúrne.

Program Región kultúrne je zameraný na podporu kultúrnych aktivít neziskových organizácií, škôl, obcí a miest v žilinskom regióne. O grant môžu žiadať mimovládne organizácie, obce a mestá, príspevkové i rozpočtové organizácie, ale s podmienkou, že žiadatelia musia mať sídlo v Žilinskom kraji a v tomto priestore svoje aktivity aj vykonávať. Granty budú podporovať umelecké projekty, nezávislé kultúrne priestory, ale aj tradičnú kultúru, kultúrne a historické pamiatky. Na granty je vyčlenená celková suma vo výške 80 000 eur. Maximálna výška grantu je 3 000 eur. Uzávierka grantového programu je 12. marca, výsledky oznámia 1. apríla.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111