05. 10. 2017 Nadácia Pontis

Konferencia KOMPOZIT prinesie nové pohľady na medzisektorovú spoluprácu

Združenie STORM už piaty rok organizuje celoslovenskú konferenciu, tentokrát s názvom KOMPOZIT - konferencia mysliaca pozitívne.

Každý ročník je špecifický, ten aktuálny je zameraný na dôležitú oblasť spájania sa, sieťovania a vytvárania partnerstiev medzi mimovládnym, štátnym a biznis sektorom. Konferencia sa uskutoční 20. októbra 2017 od 8. do 17. hodiny v priestoroch Trnavskej univerzity. 

Partnerom podujatia je aj Mesto Trnava, ktoré bude v rámci prednášok reprezentovať Ingrid Huňavá, vedúca odboru sociálneho Mestského úradu v Trnave svojím vstúpením na tému spolupráce samosprávy a neziskových organizácií.

V prípade záujmu je možné prihlásiť sa do 15. októbra 2017, účastnícky poplatok je 25 eur.

PROGRAM KONFERENCIE:

Hlavné prednášky

Nosia všetci úradníci glotové rukávy?

Prezentácia je zameraná na osobné skúsenosti a možnosti spolupráce medzi verejným sektorom (samosprávou) a neverejnými organizáciami (NGO), ktoré pôsobia v oblasti sociálnych služieb získané počas praxe na pôde samosprávy. Poukazuje na dôležitosť osobného prístupu každého aktéra, byť v správnom čase na správnom mieste a na dôležitosť výberu spolupracovníkov.

Príspevok prezentuje: Ingrid Huňavá

Pomôžme mladým ľuďom zažiť úspech

Ako rozbehnúť celoslovenskú organizáciu z 0 len s kopou nadšenia? Môže program z Británie reálne zmeniť vzdelávanie na Slovensku? Ako financovať program, do ktorého zapojíte tisíce účastníkov bez využitia zdrojov z rôznych grantových schém? Čo sú hlavné príčiny stojace za úspechom programu DofE na Slovensku sa dozviete na tejto prednáške.

Príspevok prezentuje: Miloš Ondrášik

Nachádzame prienik dvoch svetov

Príklady dobrej praxe z činnosti komunitného centra v Starej Ľubovni – Komplexný prístup poskytovaných služieb zameraný na hlavné prioritné oblasti, pilotné vzdelávacie metódy (Feuersteinove Inštrumentálne obohacovanie, Montessori), mentoring, zlepšenie kvality bývania v osade, spolupráca so školami, samosprávou a cirkvami. Spájanie majority s minoritou prostredníctvom projektu Bararas.

Príspevok prezentuje: Lukáš Bužo

Praktické workshopy

Duke of Edinburg : Pracovník s mládežou ako sprievodca a mentor

Aký je váš štýl ovplyvňovania a motivácie mladých ľudí? Skôr ich tlačíte, aby niečo spravili? Vytvárate priestor? Dávate vlastný príklad? Umožňujete im byť samostatnými a zároveň stojíte pri nich keď treba? Pozriete sa spoločne na to, čo funguje vo vzdelávacom programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu a prečo to tak je.

Vedie: Miloš Ondrášik

Restart: Keď zisk podporuje nezisk

Ako založiť a udržať sociálny podnik v rámci nízkoprahových služieb. Podpora podniku zo strany verejnosti, biznisu a štátu, alebo ako hneď neskrachovať. Spolupráca medzi službami v rámci zamestnávania klientov – príklady dobrej praxe.

Vedie: Zuzana Šťastná

Tomáš Halász Photography: Váš príbeh cez objektív

Na workshope sa dozviete ako lepšie fotografiami komunikovať príbeh vašej organizácie, ako nadviazať spoluprácu s fotografmi, ako byť zaujímavejší pre média a to všetko pri malom alebo žiadnom rozpočte/nákladoch.

Vedie: Tomáš Halász

PS. Digital: Let´s Facebook

Spravujete Facebook stránku neziskovej organizácie a chcete to robiť čo najlepšie? Viete, že sú na FB ľudia, ktorých hľadáte, ale neviete sa k nim dostať? Chcete zlepšiť svoju komunikáciu neziskovej organizácie s vašimi fanúšikmi? Na workshope sa dozviete ako ne/komunikovať, kedy publikovať príspevky alebo načo slúži štatistika na stránke.

Vedie: Lucia Jakubcová

Mareena: Na čaji

Na workshope si spoločne pripravíte pravý Kardamonový čaj podľa Afgánskej receptúry a popri tom sa porozprávate o živote na Slovensku pohľadom mladej študentky Zahry pôvodom z Afganistanu a o tom ako sa na integrácií ľudí, ktorí si k nám prišli hľadať druhý domov môže podieľať každý jeden.

Vedie: Andrea Kutlíkova

Nadácia Pontis: Ako v Keni rozvíjame startupy už na stredných školách

Nadácia Pontis v spolupráci so slovenskými učiteľkami, dvoma firmami a ŠIOV preniesla metodológiu cvičných firiem do Kene a podporili vznik IT klubov a cvičných firiem na 12 školách a založila Sote Hub v meste Voi na rozbeh startupov ich absolventov.

Vedie: Jakub Šimek

Leaf: Program pre mladých profesionálov

Na workshope vám bude predstavený program pre mladých profesionálov a konkrétne príklady spolupráce neziskového sektora, biznisu a jednotlivcov – tzv. „win- win“ scenár pre každú stranu.

Vedie: Barbora Petrášová a Safia Bagin

Prezentácie dobrej praxe

Vagus: Z ulice do bežného života.

Ako zamestnať so sociálnou podporou človeka, ktorý sa ocitol až za okrajom spoločnosti? Akú filozofiu a hodnoty by malo takéto zamestnávanie ctiť a prečo? Dajú sa zároveň podobnými projektami búrať predsudky v spoločnosti? Ako vlastne funguje zamestnávanie ľudí na ceste z ulice z pohľadu sociálnej práce? Toto všetko sú otázky, ktoré si tím OZ Vagus kládol predtým, ako spustili projekt Dobre&Dobré – kaviareň, ktorá zamestnáva ľudí na ceste z ulice.

Prezentuje: Sergej Kára

ActionNC: Komunitné organizovanie – skúsenosti z USA

Miroslava Hlinčíková vo svojej prednáške sprostredkuje skúsenosti zo stáže v neziskovej organizácii ActionNC v Severnej Karolíne a prístupu komunitného organizovania pri práci s ľuďmi a komunitami. Pokúsi sa na konkrétnych príkladoch z USA odpovedať na otázky, ako možno posilňovať väčšiu angažovanosť samotných aktérov v komunitách a ako je možné dosiahnuť konkrétne menšie i väčšie zmeny.

Prezentuje: Miroslava Hlinčíková

Odyseus: Stretnutia tretieho druhu alebo návod na prežitie na hranici svetov

Príspevok bude vychádzať z viacerých súčasných aj predchádzajúcich projektov OZ Odyseus, v ktorých zažili všetko: profesionalitu, obdivuhodnú nezištnosť, zábavu, obohacujúce stretnutia, šokujúce zistenia, ale aj nedorozumenia. Budú sa snažiť zosumarizovať to najdôležitejšie, čo sa pri medzisektorovej spolupráci naučili, inšpirovať vás i odpovedať na otázku, čo treba robiť, aby vám kooperácia v kombinácii mimovládka – biznis či mimovládka – verejná správa priniesla výsledky, ktoré čakáte a nie pár šedivých vlasov.

Prezentuje: Iveta Chovancová

Stará jedáleň: Zo starej jedálne Stará jedáleň

12 rokov opustená budova starej jedálne pri Strednej škole masmediálnych a informačných štúdií v bratislavskej mestskej časti Rača nie je využívaná a chátra. Aktívni obyvatelia z komunity vnímajú jej potenciál a tiež fakt, že ich deti a deti rodín, ktoré tu žijú nemajú, kde a ako tráviť voľný čas. Spoja sily s profesionálnymi pracovníkmi s mládežou a rozhodnú sa, že by budova mohla dostať novú tvár aj účel. Čo všetko predchádzalo a ako sa vyvíjal príbeh budovy starej jedálne tak, aby sa z nej stala Stará jedáleň – mládežnícke a komunitné centrum?

Prezentuje: Karin Andrášiková

Nitrianska komunitná nadácia: Spolupráca s mestom Nitra na aktivizovaní občanov mesta prostredníctvom grantových programov

Prednáška sa bude niesť v duchu praxe NKN a jej skúseností s prepájaním viacerých sektorov – mestom Nitra, NGO či aktívnymi obyvateľmi, ktorým život v Nitre nie je ľahostajný.

Prezentuje: Ľubica Lachká

Proti prúdu: Aby všetci mali svoj domov

V príspevku budete môcť získať informácie z oblasti hájenie práv a záujmov ľudí bez domova. Aké postavenie majú títo ľudia v systéme slovenskej legislatívy či komunitných plánoch miest a obcí? Čo sú hlavné problémy v oblasti riešenia ľudí bez domova? Aká je vízia organizácie a kam by sa situácia mohla posunúť?

Prezentuje: Nina Beňová

Neformálna skupina Pomoc marginalizovaným: Spájame sily

Združenie STORM v spolupráci s Centrom Koburgovo organizujú spoločné stretnutie pod názvom Pomoc marginalizovaným. Na stretnutiach sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia NGO, samosprávy, ale aj aktívni obyvatelia pôsobiaci v rôznych oblastiach. Cieľmi stretnutí je podpora rôznych aktivít smerujúcich k propagácií zmysluplnosti práce s marginalizovanými klientmi, prehĺbenie spolupráce a vytváranie systémového prístupu k riešeniu situácie. V príspevku vám zástupkyňa priblíži skúsenosti, vízie a výsledky práce od roku 2013.

Prezentuje: Zuzana Jankechová

Združenie STORM – Štruktúra v neštruktúre

Príspevok prináša pohľady pracovníkov v nízkoprahovom programe pre deti a mládež na štruktúru programu počas otvoreného klubu. Poukazuje na výhody a nevýhody ne/štrukturovaného klubu a na miesto spolupráce pri tvorení programovej skladby pre mladých ľudí.

Prezentuje: Katarína Kršiaková

Trnavská diecézna charita: Špecifiká v holistickom prístupe ku klientovi z praxe v poradenskej činnosti

Príspevok obsahuje skúsenosti z poradenskej činnosti Centra pomoci človeku Trnavskej arcidiecéznej charity v Trnave. Ponúka konkrétne príklady z praxe súvisiace s výkonom exekúcií a dlhov voči veriteľom, ktoré exekúciám zatiaľ nepodliehajú. V krátkosti sa dotýka praktík personálnych agentúr a dôvodov vyhľadania odbornej pomoci pri riešení sporov. Okrajovo ale v neposlednom rade upozorňuje na absenciu duševného a spirituálneho rozmeru v spoločnosti.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111