29. 01. 2019 Zodpovedné podnikanie

Ktorých 45 firiem zabojuje o ocenenie Via Bona Slovakia 2018?

Do boja o ocenenie Via Bona Slovakia 2018 sa prihlásilo spolu 45 zodpovedných firiem v 7 kategóriách. O hlavné ceny Zodpovedná veľká firma a Zodpovedná malá/stredná firma malo záujem 13 firiem. Z ostatných kategórií sa najväčšej obľube tešil Dobrý partner komunity, do ktorej nám prišlo až 17 nominácií.

Zároveň si firmy nenechali ujsť ani špeciálne ceny, ktorými sú Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja, Dobre spravovaná firma a Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Dôkazom toho, že firmám záleží na udržateľnom rozvoji Slovenska je aj fakt, že práve k cene zameranej na SDGs (Sustainable Development Goals – Ciele udržateľného rozvoja) nám prišlo až 21 nominácií. Navyše, v spolupráci s denníkom SME udelíme opäť aj Cenu verejnosti, o ktorej rozhodnú čitatelia prostredníctvom online hlasovania.

Po zasadnutí nezávislých komisií zverejníme 18. februára 2019 mená tých, ktorí sa dostali do finále. Kto sa však stane absolútnym víťazom v jednotlivých kategóriách sa dozvieme 2. apríla 2019 počas slávnostného galavečera v Bratislave či v priamom prenose odvysielanom na Dvojke.

Zodpovedná veľká firma (8 nominácií)

→ Accenture
→ KOSIT a.s.
→Lidl Slovenská republika, v.o.s.
→ Nestlé Slovensko s.r.o.
→ SLOVNAFT, a.s.
→ Stredoslovenská energetika, a.s.
→ Tatry Mountain Resorts, a.s.
→ Volkswagen Slovakia

Zodpovedná malá/stredná firma (5 nominácií)

→ CURADEN Slovakia s.r.o.
→ DeutschMann Internationale Spedition s.r.o.
→ GAMI5, s.r.o.
→ Letmo SK, s.r.o.
→ WEGA LH, s.r.o.

Zelená firma (9 nominácií)

→ 2SIS s.r.o. s projektom Zodpovednosť, vďaka ktorému prinášajú svojim zákazníkom prírodnú kozmetiku a navyše šetria planétu od ton odpadu, čím chránia životné prostredie.
→ CURADEN Slovakia s.r.o. s edukačným projektom Eko Alarm, ktorý učí školákov o dôležitosti triedenia odpadu prostredníctvom zberu použitých kefiek a ich recyklácie.
→ ecoheart, s.r.o. s projektom Green & Proud, ktorý spočíva vo vytváraní 100 % prírodných a ekologických produktov a následnej podpore rôznych neziskových projektov zo získanej sumy z ich predaja.
→ Javorina, výrobné družstvo s projektom Vraciame prírode to, čo sme si od nej požičali, ktorým sa snažia eliminovať plytvanie dreva vo výrobnom procese a zároveň za každého zákazníka vysádzajú na východe Slovenska strom.
→ METRO Cash & Carry SR s.r.o. s projektom Zero Waste METRO, ktorý šíri osvetu o udržateľnosti medzi zamestnancami, zákazníkmi a širokou verejnosťou. Robí tak osvojením si princípov Zero Waste, aktívnou spoluprácou s inými organizáciami venujúcim sa aj tejto téme či zavedením EKO produktov do predaja.
→ Nestlé Slovensko s.r.o. s projektom Súťaž Pre vodu, ktorá pomáha obciam a mestám riešiť akékoľvek problémy spojené s vodou, či už ide o povodne, sucho či využitie dažďovej vody.
→ noša s.r.o. s projektom nosha do školy | ekologická školská aktovka, ktorá je dôkazom toho, že aj prírodné materiály dokážu poskytnúť funkčnú alternatívu školskému sortimentu z nerecyklovateľných materiálov.
→ NOSENE s.r.o. s projektom Zmysluplná druhá šanca pre oblečenie s príbehom, prostredníctvom ktorého môžu zákazníci prispieť k udržateľnosti v módnom priemysle a zároveň tým podporujú týrané ženy na Slovensku.
→ Veolia s projektom Chránime biodiverzitu, s ktorým prispievajú k ochrane prírodnej rozmanitosti v priemyselných areáloch spoločnosti. Okrem toho sa sústreďujú na šírenie osvety v ekologických témach medzi žiakmi základných a stredných škôl.

Skvelý zamestnávateľ (9 nominácií)

→ Accenture s projektom Program duševného zdravia, prostredníctvom ktorého firma otvára témy prevencie a starostlivosti o duševné zdravie medzi svojimi zamestnancami, ktorým tiež poskytuje bezplatnú psychologickú podporu.
→ dm drogerie markt s projektom Iniciatíva dm spoločne podporujúcim projekty dobrovoľníctva medzi vlastnými zamestnancami.
→ GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. s projektom P4P: Prevencia pre zamestnancov a ich rodiny, ktorý poskytuje zamestnancom GSK bezplatný prístup k službám preventívnej zdravotnej starostlivosti.
→ KROS a.s. s projektom Šťastná firma, ktorý udržiava zdravú zamestnaneckú kultúru spoločnosti zameranú na spoluprácu, slobodu a dobrú atmosféru.
→ Lenovo s projektom Mesiac Diverzity a ERG skupiny Diversitas, ktoré ukazujú, že vo firme nie je dôležitá len rôznorodosť, ale aj inklúzia.
→ O2 Slovakia s projektom Mindpark – startup v prostredí firmy, s ktorým podporujú  rozvoj zamestnancov a ich kreativitu. Zamestnanci majú možnosť pracovať na niečom, čo rozvíja ich kreativitu a zlepšovať sa v činnostiach, ktoré nesúvisia s ich pracovnou náplňou.
→ SLOVNAFT, a.s. s projektom Športovo-relaxačné centrum Slovnaft RELAX, ktoré ponúka zamestnancom spoločnosti fitness centrum, wellness, masáže, kolkáreň či priestor vhodný na podujatia.
→ Swiss Re Management AG s projektom Buď pánom svojho času, s ktorým firma vyjadruje dôveru voči svojim zamestnancom a podporuje ich v koncepte, v ktorom preberajú plnú zodpovednosť za svoj pracovný čas a najvyššie etické štandardy.
→  Východoslovenská energetika Holding s projektom Zaži energiu, ktorý popularizuje medzi žiakmi základných škol svet techniky a fyziky. Touto formou sa snažia zvýšiť záujem medzi mladými o prácu v energetike.

Férový hráč na trhu (2 nominácií)

→ N Press, s.r.o. s projektom Vzdelávacie príručky pre školy Denníka N, ktoré dopĺňali slovenské vzdelávacie materiály o dôležité aktuálne spoločenské fenomény (konšpirácie, kritické myslenie…) s cieľom zorientovať v nich pedagógov i študentov.
→ Slovak Telekom s projektom V čom som iný ako ty – zodpovedne a s rešpektom ku každému zákazníkovi, ktorého cieľom je vytvorenie inkluzívneho prostredia pre svojich znevýhodnených klientov. Je založený na rovnocennom prístupe k zákazníkom, ktorí si vyžadujú osobitý prístup.

Dobrý partner komunity (17 nominácií)

→ Billa s.r.o. s projektom Podpora komunity nevidiacich a slabozrakých, pri ktorom sa sústreďujú na preventívne merania zraku v materských školách, nákupnú asistenciu pre slabozrakých a nevidiacich pri nákupe a finančnú pomoc na podporu výcvikových škôl, či podporu tréningov priestorovej orientácie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.
CLS Čavojský & Partners, s.r.o. s projektom Červený nos – pomoc s úsmevom, prostredníctvom ktorého ponúkajú pro bono právnu pomoc pre občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors.
→ Embraco Slovakia s projektom iNOVEum, ktorý podporuje rozvoj inovácií a lokálneho podnikateľského myslenia u mladých ľudí na Spiši.
GlobalLogic s projektom Akadémia SOVY – Rýchlejšia cesta do praxe, ktorým riešia nedostatok pracovnej sily v IT bezplatným vzdelávaním v danej oblasti.
Henkel Slovakia s projektom Ovplyvnime zajtrajšok, prostredníctvom ktorého podporujú dobrovoľnícke projekty svojich zamestnancov zamerané na obnovu miestnych škôl, podporu vzdelávacích projektov či rekreačné aktivity pre deti zo znevýhodneného prostredia a pod.
Jaguar Land Rover Slovakia s projektom Dobrovoľníctvo pre Nitru, vďaka ktorému dobrovoľníckymi aktivitami firma rozvíja región, v ktorom pôsobí.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group s programom Komunita priateľská k deťom a mladým ľuďom, prostredníctvom ktorého sa venujú rozvoju miestnych komunít cez vzdelávanie samospráv,  mapovanie potrieb detí a mladých ľudí a ich zapojenie do tvorby verejných politík.
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group s projektom Deti v bezpečí, prostredníctvom ktorého poisťovňa podporila bezpečný pohyb, prevenciu úrazov a vytváranie bezpečného prostredia v komunitách pre deti a mladých.
Lidl Slovenská republika, v.o.s. s projektom Lidl = Dobrý sused, vďaka ktorému podporujú komunity, v ktorých spoločnosť pôsobí. Takto firma pomohla komunitám vybudovať bezpečné detské ihriská a poskytla prostriedky pre zmodernizovanie škôl a pôrodníckych oddelení.
OCTAGO CORPORATION j.s.a. chce s projektom Rozhýb Svoju Školu podnietiť pohyb u mladých a poskytnúť im miesta, kde tento pohyb môžu vykonávať a tiež pomôcť budovať komunity či zaslúžiť sa o zdravšie Slovensko.
Slovak Telekom s projektom Hľadáme ďalší zmysel – od filantropie k systémovej zmene, v rámci ktorého dlhodobo a systematicky prinášajú pozitívne zmeny plné inovácií pre nepočujúce komunity s cieľom vytvoriť krajinu, kde ich hendikep nebude prekážkou v bežnom živote.
Stiga Slovakia s projektom Podporované zamestnávanie marginalizovaných Rómov, vďaka ktorému poskytuje nevyužitej pracovnej sile v regióne Spiša pracovné miesta.
Svet zdravia, a.s. s projektom Krajší deň – dobrovoľníci v nemocniciach, ktorým zaháňajú u pacientov pocity osamelosti a privádzajú ich vďaka rôznym spoločným aktivitám na iné myšlienky.
Swiss Re Management AG s projektom Community Days, ktorý poskytuje zamestnancom možnosť využiť deň na dobrovoľníctvo so zameraním na rôzne témy, od detí a seniorov po životné prostredie.
Veolia s programom Zamestnanecké granty, ktorý dáva zamestnancom možnosť podporiť rôzne dobročinné projekty, ktoré sami navrhnú a na ktorých sa sami podieľajú.
Východoslovenská energetika Holding a.s. s projektom Bezpečný domov pre každého, ktorého cieľom je poskytnúť domov tým, ktorí si ho nevedia zabezpečiť sami z dôvodu ich sociálneho postavenia a ďalších znevýhodnení.
Západoslovenská energetika, a.s. s programom Búrame bariéry, prostredníctvom ktorého podporujú organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí pre ľudí so znevýhodnením.

Sociálne inovácie (6 nominácií)

→ ČSOB s projektom Digitálna inteligencia, ktorý podporuje vzdelávanie zákazníkov v témach kybernetických hrozieb, čím sami dokážu zvýšiť bezpečnosť vlastných financií.
People Ecosystems s.r.o. so vzdelávacím programom Mini Tech MBA for Women, ktorý ponúka ženám možnosť byť súčasťou digitalizácie a IT, aj keď nemajú informatické vzdelanie.
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. s projektom Samsung Tvoja šanca, ktorý pomáha deťom z rodín, ktoré si prešli komplikovanou životnou situáciou či iným znevýhodnením, rozvíjať svoj potenciál prostredníctvom systému vzdelávacích kurzov.
Slovnaft, a.s. s projektom Bratislavský bikesharing, ktorý spočíva v službe zdieľaných bicyklov s cieľom pozitívne prispieť k doprave v hlavnom meste i k životnému prostrediu.
T-Systems Slovakia s projektom Inovačné laboratórium (Innovlab), v ktorom sa spájajú technologické inovácie a túžba zlepšiť životné podmienky obyvateľov košického regiónu.
Volkswagen Slovakia s projektom up! city – projekt mestskej mobility, ktorým podporili používanie a zdieľanie dopravných prostriedkov, ktoré nezaťažujú životné prostredie v Bratislave.

Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja (21 nominácií)

→ Billa, s.r.o.
ČSOB
ecoheart, s.r.o.
Embraco Slovakia
GAMI5, s.r.o.
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
N Press, s.r.o.
→ 
Nestlé Slovensko, s.r.o.
NOSENE, s.r.o.
noša, s.r.o.
People Ecosystems, s.r.o.
→ 
Slovak Telekom s projektom V čom som iný ako ty – zodpovedne a s rešpektom ku každému zákazníkovi
Slovak Telekom s projektom Hľadáme ďalší zmysel – od filantropie k systémovej zmene
Stiga Slovakia
Swiss Re Management AG
Tatry mountain resorts, a.s.
T-Systems Slovakia
Volkswagen Slovakia
Východoslovenská energetika, a.s.

Dobre spravovaná firma (3 nominácie)

→ SLOVNAFT, a.s.
→ Stredoslovenská energetika, a.s.
→ Tatry mountain resorts, a.s.

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí (3 nominácie)

→ Lenovo
Swiss Re Management AG
Východoslovenská energetika Holding

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f97b24fef0a262e5df6b0b0b634e4048/5D0435B7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/52001903_154766925399308_4882883595485075901_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3d1ca351486221bcaadec33cf1f67ff4/5CE1C2B4/t51.2885-15/sh0.08/e35/c88.0.720.720/s640x640/50622487_1481371858659843_1836202917332522588_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ab309afee65c78af9c5167e669eff63c/5D25F5CF/t51.2885-15/sh0.08/e35/c99.0.882.882/s640x640/50174031_624142041373653_6152351790626840836_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f5cbfe76dacb87560ae465d8eaca78a3/5D074CEC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51091073_2291613944455916_8531625672267776512_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/73a1f64c7d329f6f72a8d87978445fb6/5CE2620C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49774275_174042860241240_5113709560065956152_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c7de4a2d03550480a94c03135bc7494f/5D01E837/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51287983_2255423448049779_3039935479185144921_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/7b42e5b0605feba4933022d44c30407a/5CF30441/t51.2885-15/e35/c0.80.640.640/49858592_384311305657535_3614573739500642172_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c0436c80f862bca53c2f6980ddbf453a/5CF7AED9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/47582656_2244987192422742_5268285729637359685_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/1dd0c6f7562a1a4fa6bb5837f8a85f58/5CEA1132/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/50055487_2175721556022685_6288752751739371503_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4c0327329e0af288acc84f71b3c6fc77/5CE69931/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49744002_369126290308135_3092171224519510765_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/be813f01bd739b9a7efca8cdb04ce58f/5CEEBBC3/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/46730645_162695078039034_5323438783107170299_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e1338e5c29cac2d46502555b99e411fc/5CF9C5C3/t51.2885-15/e35/c110.0.409.409/46764585_537024800109464_4642329002739723474_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net