18. 04. 2016 Filantropia

Kurzom anglického jazyka odsúvame bariéry pre Nepočujúcich

34 Nepočujúcich sa vďaka podpore Nadačného fondu Telekom a Nadácii Pontis učilo na bezplatnom trojmesačnom kurze angličtinu.

S angličtinou ako súčasným globálnym jazykom sa stretávame na každom rohu. Na to, aby sa aj komunita Nepočujúcich dokázala dorozumieť týmto jazykom a  aby tento jazyk pre nich neznamenal prekážky či už v práci, škole alebo pri cestovaní, vznikla myšlienka otvorenia kurzu anglického jazyka pre dospelých Nepočujúcich.

„Učím ich angličtinu, oni ma učia posunky”

Terézia Grešnerová je lektorkou anglického jazyka pre Nepočujúcich a ako sama priznáva, rozhodnutie, viesť tento kurz, vôbec neľutuje. „Agátka Čermáková, špeciálna pedagogička Strednej odbornej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím s celoslovenskou pôsobnosťou, a Juraj Récky, programový manažér Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ma oslovili s možnosťou učiť anglický jazyk Nepočujúcich. Hľadali lektora, ktorý vie základy angličtiny a zároveň posunkový jazyk. Neváhala som, keďže to bude aj pre mňa možnosť inej práce s Nepočujúcimi, lebo s dospelými Nepočujúcimi som doteraz nepracovala a môžem povedať, že zatiaľ som spokojná,“ dodáva Terézia Grešnérová.

„O kurz anglického jazyka je veľký záujem. O čom svedčí aj fakt, že jeden z účastníkov dochádza za kurzom až zo Sniny. Kurz prebieha interaktívnou formou. Všetci majú veľký záujem a chuť sa učiť. Je to pre nich jedinečná príležitosť, ale zároveň celkom náročné. Na hodine sa učia nielen písanie, ale aj výslovnosť, lebo kurz navštevujú aj Nedoslýchaví, ktorí chcú vedieť pekne vyslovovať,“ uviedla lektorka Nepočujúcich.

Angličtina na cestách

Impulzom na učenie angličtiny bolo pre Miroslava Bílika letisko v Taipei. „Jedným z dôvodov, prečo som sa prihlásil na tento kurz bola skúsenosť na letisku v Taipei, kde bolo všetko v angličtine, či už celková komunikácia alebo nápisy. Ničomu som nerozumel a nevedel som, čo odo mňa vyžadujú pri bezpečnostnej kontrole. Nakoniec vysvitlo, že som mal vypustiť vzduch z kolies bicykla a aby sa mi táto situácia z letiska nezopakovala, rozhodol som sa prihlásiť na kurz anglického jazyka,“ ozrejmil Miroslav Bílik, ktorý je nielen vášnivý športovec, ale aj cestovateľ.

„Angličtinu využijem aj v športovom živote, napríklad pri volejbale, kde sú väčšinou pravidlá v angličtine. Štúdium je náročné, ale máme dobrú učiteľku a tá to uľahčuje. Nové slovíčka si vyhľadávam na internete, lebo internet je veľká učebnica,“ vysvetlil Miroslav Bílik, ktorý ovláda aj medzinárodný posunkový jazyk.

Komunikácia s cudzincami

Katarína Foltýnová sa na kurz prihlásila najmä kvôli synovi, aby sa s ním mohla učiť angličtinu. „Keby som sa učila sama, tak by som to nepochopila. Musela by som si všetko sama vyhľadávať. Takto je to ľahšie,“ vysvetlila Katarína Foltýnová ďalší z dôvodov, prečo ju oslovila výzva Nadačného fondu Telekom.

Angličtinu chce využívať aj na dovolenkách a pri komunikácii so zahraničnými kamarátmi, s ktorými si dopisuje. „Kurz splnil moje prvotné očakávania. Bola by som rada, keby sa po skončení kurzu otvoril ďalší, pretože mám záujem pokračovať v štúdiu anglického jazyka,“ dodala Katarína Foltýnová.

Ďalšia z účastníčok kurzu, Iveta Bačičová, by taktiež chcela využívať angličtinu pri dopisovaní so známymi, s ktorými sa zoznámila na dovolenkách. „Som spokojná s kurzom a bola by som rada, ak by kurz pokračoval. Odporúčala by som aj iným, aby sa prihlásili. Pre nás je to ťažké, každý týždeň nové a nové veci, ale musíme sa snažiť,“ dodala Iveta Bačičová.

Hodiny anglického jazyka majú veľmi príjemnú a priateľskú atmosféru a nielen účastníci kurzu, ale aj samotná lektorka by boli radi, ak by sa otvoril ďalší kurz. „Je to obojstranné učenie. Ja ich učím angličtinu, oni ma učia posunky,“ dodala Terézia Grešnerová.

Veľký záujem o kurz

Bezplatný kurz sa začal vo februári na Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnej v Bratislave. Po zverejnení výzvy Nadačného fondu Telekom sa prihlásilo celkovo 64 záujemcov, z ktorých sme vybrali 34. Pri výbere sa prihliadalo najmä na potrebu anglického jazyka v práci a uprednostňovali sa uchádzači, ktorí ešte neprišli do kontaktu s výučbou tohto jazyka. Kurz sa otvoril pre dve skupiny, pričom jedna navštevuje kurz v pondelky a druhá skupina štvrtky, obe skupiny pod vedením lektorky anglického jazyka pre Nepočujúcich, Terézie Grešnerovej.

Kurz anglického jazyka pre Nepočujúcich je zastrešovaný Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis. Fond sa od roku 2002 zameriava na komunitu Nepočujúcich, ktorým sa snaží vytvoriť adekvátne podmienky na plnohodnotný život. Bezplatné kurzy posunkového jazyka, činnosť Online tlmočníka a nedávno spustený projekt anglického jazyka predstavujú časť širokého spektra aktivít, ktoré Slovak Telekom podporuje v rámci svojej firemnej filantropie zameranej na Nepočujúcich.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.