30. 07. 2020 Sociálne inovácie

Lady Up prepája absolventky so skúsenými mentorkami. Cieľom je správne naštartovať kariéru

Občianske združenie Future Generation Europe (FGE) umožňuje mladým ľuďom ľahšie objaviť svoj potenciál a vďaka poradenským nástrojom správne nasmerovať svoju budúcnosť. Nadačný fond Accenture prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu Skills to Succeed podporil ich vzdelávací projekt Lady Up. O projekte, o tom ako im prostriedky fondu pomohli, ale aj čo plánujú do budúcnosti, sme sa porozprávali s Patríciou Beličkovou, zodpovednou za program Lady Up a s Matúšom Jarolínom, predseda FGE.

O čom je projekt Lady Up?

Patrícia: Lady Up je mentoringový program určený predovšetkým pre vysokoškoláčky a čerstvé absolventky. Prepája mladé dievčatá so skúsenými profesionálkami z rôznych oblastí, ktoré im môžu pomôcť na ich kariérnej ceste.

Okrem samotného mentoringu, získajú dievčatá možnosť zúčastniť sa aj zaujímavých prednášok a workshopov, ktoré sú zamerané na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností, tvorenie podnikateľského plánu, osobný branding, time management. Témy sa snažíme prispôsobovať tak, aby si z programu odniesli to, čo im naozaj pomôže. Pokiaľ sa stane, že sa viaceré z nich zaujímajú o marketing, alebo osobný rozvoj, zakomponujeme do plánu aj tieto témy.

Novinkou v štvrtom ročníku je samostatný projekt, na ktorom dievčatá pracujú na báze dobrovoľnosti. Samy si vybrali neziskovú organizáciu, ktorej chcú pomôcť – občianske združenie Pomoc obetiam násilia, pre ktoré vytvárajú návrhy postov na sociálne siete, pomáhajú im s marketingovými aktivitami, so zbierkou, oslovovaním dobrovoľníkov, atď. Je to zaujímavá skúsenosť – pracovať na reálnom zadaní a navyše niekomu nezištne pomôcť. Takýto dobrovoľnícky projekt chceme zaradiť aj do ďalších ročníkov programu.

A v neposlednom rade – Lady Up je pre nás tiež komunita žien, ktoré si navzájom pomáhajú, pracujú na sebe a rozvíjajú sa aj mimo školy.

Prečo ste sa prihlásili do grantového programu Skills to Succeed?

Matúš: Do grantového programu sme sa zapojili s cieľom rozšíriť možnosti a príležitosti pre mentees (pozn. účastníčok programu.) programu. Ako občianske združenie máme limitovanú možnosť financovania našich projektov. Práve vďaka podpore grantového programu sme mohli rozšíriť naše čiastkové podujatia o hodnotný program pre mentees a naplniť tak vo väčšej miere ciele projektu.

Ako ste využili získaný grant?

Matúš: Grant sme využili predovšetkým na podujatia, ako sú rôzne training days, prípadne neformálne stretnutia mentees a mentoriek. Grant nám veľmi pomohol aj v marketingovej oblasti.

Splnili sa vaše predpokladané ciele? Čo sa zlepšilo?

Matúš: Vďaka vašej podpore sme zlepšili predovšetkým pripravenosť mentees na svoje podnikanie, prípadne na trh práce. Pro bono časť projektu – komunikácia s mentorkami, nastavila základné rámce zlepšenia sa mentees a sprievodné podujatia vytvorili komunitu a platformu pre zdieľanie skúseností medzi zúčastnenými.

Dievčatá tak mali priestor spoznať problémy a nápady iných rovesníčok a taktiež sa zoznámiť s mentorkami. Viaceré naše mentees sa po týchto sprievodných podujatiach spojili aj s inými mentorkami, čo im pomohlo posunúť sa ešte ďalej. Lady Up vytvoril sieť kontaktov, ktorá ďaleko presiahla trvanie programu.

Čo plánujete ďalej?

Patrícia: Určite plánujeme ďalej rozvíjať mentoringový program Lady Up. Je to skvelý pocit, keď príde nejaká z mentees a poďakuje vám, pretože si vďaka svojej mentorke našla skvelú prax či posunula na vyššiu úroveň svoje podnikanie. Rovnako pozitívna energia ide aj z mnohých mentoriek. Mnohokrát nám píšu v priebehu projektu, že je to naozaj skvelé a že im to dodáva nové pohľady či motiváciu.

V budúcnosti by sme chceli viac popracovať na komunitnej stránke projektu. Chceme, aby Lady Up bola komunita cieľavedomých, motivovaných žien, ktoré sú si navzájom ochotné pomôcť. Ja sama som mala možnosť mať niekoľko mentoriek a bolo to pre mňa veľmi prospešné. Nikdy sa nedá presne povedať, v čom vám tá ktorá mentorka pomôže. Môže to byť zaujímavý kontakt, skvelá pracovná príležitosť, či „len” upratanie si priorít. Toto všetko sú cenné veci, ktoré vedia dievčatám v mladom veku veľmi pomôcť nielen v kariérnom, ale aj osobnom živote.

Máte za sebou tri ročníky Lady Up. Viete popísať čo sa zmenilo za tie tri roky? Spomínate si na nejaký zaujímavý príbeh?

Matúš: Pre úplnosť dodávame, že práve prebieha štvrtý ročník projektu, ktorý je hradený z rezerv organizácie. Vidíme, že projekt bez finančnej podpory je značne oklieštený, no snažíme sa z mála vyťažiť maximum.

Za 3 ukončené ročníky môžeme skonštatovať, že sa každým rokom zvýšila kvalita mentoringu, ale aj sprievodných podujatí. Ako naši dobrovoľníci v projekte rástli, tak rástla aj kvalita všetkých častí. Uvedomujeme si ešte viac význam tejto témy a jej pokračovanie v ďalších rokoch. Ako príklad by sme uviedli mentee Nikolu Matúšovú z druhého ročníka, ktorá si vďaka svojej mentorke Lenke Ábelovej našla ako študentka prácu v advokátskej kancelárií. Táto skúsenosť ju dnes posunula ešte ďalej.

Podľa čoho si vyberáte mentorky a mentees?

Patrícia: Mentorky vyberáme vždy pred začiatkom ďalšieho ročníka. Dievčatá, ktoré majú záujem prihlásiť sa, si tak vyberajú už z konkrétnej ponuky mentoriek. Snažíme sa pokrývať rôzne oblasti, aby si našli mentorku, ktorá by im vedela pomôcť v oblasti, v ktorej sa chcú rozvíjať.

Tento rok máme aj mentorky, ktoré sú profesionálnymi koučkami alebo biznis mentorkami. Veľmi sa nám to osvedčilo, pretože aj dievčatá, ktoré ešte presne nevedia, akým smerom sa vydať, si nájdu niekoho, kto im na ich ceste pomôže a dá im cenné rady.

Výber mentees doteraz prebiehal na základe prihlášok, v ktorých sme sa dievčat pýtali rôzne otázky zamerané predovšetkým na ich ciele, mimoškolské aktivity, dobrovoľnícku činnosť a tak ďalej. Keď nás prihláška zaujme, priradíme ju k mentorke, ktorá by jej vedela čo najviac pomôcť. Pokiaľ je o niektorú z mentoriek veľký záujem a prihlási sa k nej veľa kvalitných prihlášok, posielame ich priamo mentorke, aby si sama vybrala. V tomto roku však chceme výberový proces ešte skvalitniť.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111