05. 11. 2015 Nadácia Pontis

Lars Rokkjaer zmenil tradičný vzdelávací systém vo Švédsku na školy, v ktorých sa navzájom počúvajú

Na tohtoročnom Fóre o firemnej filantropii vystúpi aj dánsky expert na vzdelávanie, ktorý pracuje aj s firmami.

Na Fóre o firemnej filantropii vystúpi už 24. novembra aj LARS ROKJJAER, dánsky expert na vzdelávanie, ktorý hovorí o tom, prečo je dôležitá kultúra vzájomného počúvania sa.

Dán, ktorý menil švédsky vzdelávací systém

Keď sa v 90. rokoch menili školský systém vo Švédsku, pozvali ho, aby pomohol priniesť zmenu na školách. Pred Larsom Rokkjaerom stála veľká výzva, ako presvedčiť učiteľov, aby si osvojili nový vzdelávací systém a fungovanie švédskeho moderného školstva. Cieľom zmien, ktoré mal priniesť do švédskeho tradičného vzdelávacieho systému bolo, aby deti neprijímali len vedomosti od učiteľov, ale aby sa stali motivované a aktívnejšie.

O kultúre vzájomného počúvania sa

O svojej skúsenosti, ako zavádzať kultúru vzájomného počúvania sa a dosahovať zmeny na školách, vo firmách či v komunitách, bude hovoriť dánsky expert na vzdelávanie počas nášho Fóra o firemnej filantropii. Lars je riaditeľom Equlibrio a vo Švédsku tiež založil Dobrodružnú školu, ktorá umožňuje deťom byť viac ľudskými a rozvíjať sa. To, čo sa od neho na Slovensku môžeme naučiť, je práve kultúra vzájomného počúvania sa.

Viac zodpovednosti na vedení škôl

Každá škola však má svoju históriu a tradíciu a tá je vpečatená do každého učiteľa. Aj preto bolo pre Larsa a jeho tím najväčšou výzvou zmeniť mentalitu učiteľov. Učitelia zrazu museli viesť deti k tomu, že schopnosť učiť sa vychádza zvnútra žiaka, nie z jeho okolia. Pre učiteľov bolo náročné prenechať kontrolu niekomu inému, keďže na nich ležala zodpovednosť za to, aby žiaci prešli záverečnými skúškami. Báli sa, že by žiak mohol zlyhať. Aj preto so zmenou museli začať najprv u seba. Zodpovednosť sa z učiteľov preniesla na vedenie škôl, aby učitelia viac cítili, že ich systém podporuje. Zároveň bolo potrebné rozvíjať každého učiteľa, aby sa naučil zvládať neistotu, byť uvoľnenejší, dať príležitosť deťom a dôverovať im.

O sile empatie alebo keď víťazí ľudskosť

Lars verí tomu, že na mnohých školách možno u detí rozvíjať demokratické a ľudské schopnosti, ktoré slúžia ako prevencia pre fanatizmus, necitlivosť a sebectvo. Kultúra vzájomného počúvania sa nám pomáha v tom, aby sme sa vnímali ako ľudské bytosti a boli schopní empatie a pochopiť, že sme rozdielni. Dnes sa málokedy učíme súcitu, pokore, ktoré idú ruka v ruke s vedomosťami. V kultúre vzájomného počúvania sa deti učia rozlišovať svoje myslenie od myslenia druhých, naučia sa vnímať svoje pocity a pocity druhých. Lars bude počas fóra hovoriť

Lars pôvodne začínal ako učiteľ na gymnáziu, neskôr získal dlhoročné skúsenosti s prácou s mladými ľuďmi najmä na predmestí Štokholmu, ktoré sa vyznačovalo vysokou kriminalitou a sociálnymi problémami. Počas fóra bude hovoriť o inováciách vo vzdelávaní a o tom, akým spôsobom možno priniesť zmenu na školách, akú úlohu v tom môžu zohrať firmy a aké riešenia fungujú.

KTO JE LARS ROKKJAER

Lars mal významný podiel aj na práci v komunite Hovsjo, ktorá má približne 20-tisíc obyvateľov. Bola v nej zaznamenaná jedna z najvyšších kriminalít. Ľudia mali strach vychádzať vonku, autobusy do nej postupne prestali premávať a sociálni pracovníci mali strach v nej pracovať. V roku 2008 oslovil miestny vlastník väčšiny bytov Larsa, aby zmenil tamojšiu situáciu. Cieľom bolo zmeniť kultúru komunity zapojením jej obyvateľov, aby sa stali hrdými na svoju komunitu. Jednou z najťažších úloh bolo dostať sa do dialógu s mladými a frustrovanými ľuďmi, z ktorých mnohí mali aj kriminálne pozadie. Larsovi sa podarilo dosiahnuť tento dialóg a výsledkom je, že situácia v komunite je dnes veľmi odlišná. Je to jeden z najlepších príkladov v Európe ako možno zmeniť geto na integrovanú a harmonickú súčasť spoločnosti.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.