01. 07. 2016 Zodpovedné podnikanie

Laureáti Ceny Nadácie Orange za rok 2015 sú už známi

Nadácia Orange ocenila výnimočné mimovládne organizácie už po siedmy raz.

Nadácia Orange ocenila výnimočné mimovládne organizácie už po siedmy raz. Prestížne ocenenie a finančnú podporu si zo slávnostného gala večera v kategóriách Sociálna inklúzia, Vzdelávanie a Komunitný rozvoj odnieslo 11 organizácií z celého Slovenska za svoje verejnoprospešné aktivity. Do termínu uzávierky 17.3.2016 Nadácia prijala spolu 92 nominácií, formálne podmienky splnilo a do hodnotenia postúpilo 86 z nich. Po tretíkrát bola udelená aj Cenu za občiansku angažovanosť.

Posledný májový večer v bratislavskej Starej tržnici patril tým, ktorí menia svet na lepšie miesto. „Cena Nadácie Orange je verejným poďakovaním mimovládnym organizáciám za skvelú prácu, ktorú robia pre nás všetkých bez ohľadu na prekážky. Ich odvaha a dlhodobá snaha riešiť aktuálne potreby našej spoločnosti si zaslúžia našu pozornosť a uznanie,“ povedala správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová. Laureáti ocenenia okrem symbolického vavrínového venca, ktorého autorkou je Andrea Ďurianová, získali aj finančnú podporu na rozvoj aktivít organizácie, a to vo výške 8 000 eur za prvé, 5 000 eur za druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Držiteľov mimoriadneho ocenia podporili sumou 2 000 eur.

Na fotografii zľava doprava: Alexandra Bražinová z Ligy za duševné zdravie SR, o. z. (1. miesto v kategórii Vzdelávanie), Marek Adamov z Truc sphérique, o. z. (1. miesto v kategórii Komunitný rozvoj), správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová, Slávka Mačáková z ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, o. z. (1. miesto v kategórii Sociálna inklúzia).

Kategória Sociálna inklúzia 

1. miesto: ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, o. z., Košice

2. miesto: Liga za ľudské práva, o. z., Bratislava

3. miesto: Združenie STORM, o. z., Nitra

Kategória Komunitný rozvoj

1. miesto: Truc sphérique, o. z., Žilina

2. miesto: Preles, o. z., Žilina

3. miesto:  Mladá Sereď, o. z., Sereď

Mimoriadne ocenenie: Združenie Slatinka, o. z., Zvolen

Kategória Vzdelávanie

1. miesto:  Liga za duševné zdravie SR, o. z., Bratislava

2. miesto: Nové školstvo, o. z., Šamorín

3. miesto: STROM, o. z., Košice

Mimoriadne ocenenie: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia zriadená Kultúrnym združením občanov rómskej národnosti Košického kraja, n. o., Košice

Cena za občiansku angažovanosť

Cenu za občiansku angažovanosť získal Ivan Ježík, riaditeľ neziskovej organizácie Voices, za dlhoročné pôsobenie a hľadanie inovatívnych riešení v oblasti vzdelávania, snahu viesť a vychovávať najmä mladých ľudí smerom k otvorenej komunikácii, učeniu a samostatnému kritickému mysleniu.

Rozhodovala aj verejnosť

Po prvýkrát sme dali možnosť rozhodnúť o jednom z víťazov i širokej verejnosti. V online hlasovaní na facebookovej stránke mohol každý vyjadriť svoje sympatie jednej z 15 nominovaných mimovládnych organizácií, ktoré sa dostali do druhého kola. Najviac hlasov (1 216) spomedzi takmer 4 382 hlasov získalo košické Občianske združenie STROM. Víťaza sme ocenili sumou 1 000 eur.
 

Zdroj: TS Orange Slovensko

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111