28. 07. 2015 Zodpovedné podnikanie

Lidl patrí medzi najzelenšie firmy na Slovensku

Pre spoločnosť Lidl Slovenská republika predstavuje ohľaduplný prístup k prírodným zdrojom jednoznačnú prioritu v oblasti zodpovedného podnikania.

V roku 2014 spoločnosť Lidl opäť výrazne prispela k úspore emisií skleníkových plynov v množstve 11 322 625,13 kg CO2.

„Spoločnosť Lidl Slovenská republika sa významne podieľa na znížení produkcie globálnych emisií a tým vyššej ochrane životného prostredia. Vďaka dosiahnutým hodnotám sa Lidl radí medzi spoločnosti zapojené do systému oprávnenej organizácie ENVI-PAK s najvyššou mierou úspory emisií za rok 2014,“ uviedla Anna Darnadyová z organizácie ENVI-PAK.

V roku 2014 Lidl na Slovensku celkovo recykloval viac ako 14-tisíc ton papiera a 510 ton plastov. V prepočte na obyvateľa vyprodukuje priemerný Slovák viac ako 6 ton oxidu uhličitého ročne. Úspora emisií zo strany Lidla teda predstavuje ročnú produkciu približne 1800 Slovákov.Vo všetkých 123 predajniach a v oboch logistických centrách spoločnosti Lidl platí politika dôsledného triedenia odpadu – papiera, plastov a batérii.

V roku 2015 vybuduje Lidl na Slovensku svoje tretie logistické centrum. Environmentálne zodpovedný komplex v Seredi bude spĺňať najvyššie štandardy a bude sa uchádzať o medzinárodne prestížnu certifikáciu BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) udeľovanú od roku 1990.

Štandardy tohto hodnotenia, ktoré kladie dôraz na udržateľný rozvoj a vplyv projektov na životné prostredie, splnilo na Slovensku doteraz šesť budov. V celom komplexe bude inštalované LED osvetlenie, ktoré prispieva k ochrane životného prostredia vďaka svojej úspornosti a dlhšej životnosti. Chladiarenské zariadenie nebude používať syntetickú zmes, ale environmentálne oveľa zodpovednejšiu zmes na prírodnej báze. Teplo získané z chladenia sa v seredskom veľkosklade bude využívať na vykurovanie, čím klesne energetická náročnosť budovy. Ďalším ekologickým opatrením je zadržiavanie dažďovej vody na pozemku prostredníctvom systému vsakovacích nádrží. V priestore logistického centra sú projektované sadové úpravy s celkovou rozlohou takmer 2,5 hektára. V komplexe sa budú nachádzať aj nabíjacie stanice pre elektromobily.

Zdroj: Tlačová správa Lidl

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111