01. 10. 2013 Sociálne inovácie

Ľudia bez domova sa učia novým zručnostiam

Občianske združenie OKRAJ pomáha ľuďom bez domova s hendikepom. Cez projekt Spolu to dokážeme sa snažia o ich začlenenie do spoločnosti.

Mnohí ľudia bez domova sú takmer v bezvýchodiskovej situácii. Ak navyše trpia aj zdravotným hendikepom, návrat do normálneho života je takmer nemožný. Práve týmto ľuďom pomáha bratislavské Občianske združenie OKRAJ.

„Našou cieľovou skupinou sú zdravotne ťažko postihnutí ľudia bez domova, ktorí nemajú žiadne rodinné zázemie, podporu okolia a navyše sa musia vyrovnať nielen s tým, že sú označovaní ako bezdomovci, ale aj so zdravotným postihnutím,“ hovorí Zoltán Gajdoš zo združenia. Cez projekt Spolu to dokážeme sa snažia o úspešnú integráciu svojich klientov prostredníctvom ich zaškoľovania do praktických činností aj vďaka podpore z Nadačného fondu Accenture v Nadácii Pontis.

Práca im dáva zmysel.

Tomáš by sa rád osamostatnil

Tomáš (49) a je invalid. Pred 15 rokmi sa rozviedol s manželkou a presťahoval sa z rodnej Galanty do Bratislavy. Zlý psychický stav a snaha riešiť situáciu alkoholom spôsobili, že sa pred šiestimi rokmi ocitol na ulici. V súčasnosti býva v ubytovni a svoj život chce zmeniť. Nádej mu dal aj kurz praktických zručností. „Naučil som sa aranžovať adventné a dušičkové vence, ikebany a vyrábať iné pekné výrobky. Predtým som nevedel, čo je to e-mail a na čo slúži internet. Aj keď už som starší, mám záujem učiť sa nové veci,“ hovorí Tomáš, ktorého najviac baví práca v chránenej dielni OKRAJ. Navyše, všetci v nej sú si rovní a ľudia v nej nerobia medzi sebou rozdiely. Tomáš by časom chcel odísť z ubytovne a bývať v domove sociálnych služieb. „Chcem mať dobré vzťahy s rodinou a dokedy vládzem, chcem pracovať, lebo mi to veľmi pomáha. Mám príjem, ktorý som dlho nemal. A hlavne, bez práce som sa cítil lenivý a neužitočný. Nechcem byť nikomu nič dlžný, tak sa snažím splatiť si svoje dlhy. Chcem pomáhať ostatným tak, ako pomáhajú aj mne samému,“ dodáva. 

Kurz prvej pomoci

Predajom výrobkov získavajú ďalšie zdroje

V rámci projektu Spolu to dokážeme sa ľudia bez domova učili počas šiestich mesiacov aranžovať kvety či maľovať na sklo. V rámci počítačového kurzu zistili, ako si môžu nájsť prácu cez internet. Zároveň si vyskúšali prácu s tlačiarňou či so skenerom. So psychológom sa učili, ako sa asertívne správať, vedieť účinne argumentovať a komunikovať s úradmi. A takisto sa učili, ako správne hospodáriť s peniazmi. Cieľom projektu bolo účastníkov nielen vzdelať, ale zároveň im poskytnúť pracovnú príležitosť v chránenej dielni, ktorú OKRAJ prevádzkuje. „Predajom výrobkov tak môžeme získať dodatočné zdroje, čo robí naše aktivity udržateľnejšími,“ dodáva Zoltán Gajdoš.

Marián sa aj vďaka programu Skills to Succeed, ktorý sme rozbehli z Nadačného fondu Accenture v Nadácii Pontis, naučil pracovať s počítačom.

Keď človeka poznačí detstvo

Marián (35) z Bratislavy prežil ťažké detstvo, ktoré ho poznačilo na celý život. Dlhý čas bol závislý na drogách, istú dobu strávil vo väzení. Pri záchrane kamarátky, ktorá chcela skočiť pod vlak prišiel o nohu a má natrvalo poškodenú ľavú ruku. „Skúšal som sa aj zamestnať, lebo som chcel pracovať, ale nikto nechcel zamestnať hendikepovaného bývalého narkomana.“ hovorí. Neskôr sa dopočul o občianskom združení OKRAJ, ktoré prevádzkuje chránenú dielňu pre ľudí so zdravotným postihnutím. „Sú tu pekné priestory a útulné pracovné miesto, o akom som sníval. Najdôležitejší sú však ľudia. Keď si vypočuli môj príbeh, hneď mi ponúkli prácu. Každý deň sa teším do práce, lebo kolegovia sú aj kamaráti a práca maliara – dekoratéra ma tiež chytila za srdce,“ dodáva Marián, ktorý vďaka projektu Spolu to dokážeme získal nové zručnosti a osvojil si pracovnú disciplínu. „Naučil som sa nové metódy maľovania, aranžovania a podľa vlastnej fantázie vyrábam darčekové výrobky. Vyše 30 rokov som nikde nepracoval, len vo väzení. OKRAJ je moje prvé miesto, kde normálne pracujem na zmluvu a som za túto prácu nesmierne vďačný.“ Raz by chcel mať vlastné bývanie, svoju rodinou a najmä prácu, ktorá mi umožní uhrádzať všetky náklady.

„Máme radosť, keď vidíme našich klientov chodiť pravidelne do práce. Predtým boli na ulici a cítili sa zbytoční. Dnes sú z nich zodpovední pracovníci. Na základe toho vieme, že naša práca má zmysel,“ hovorí Tery Singh, koordinátor projektu Spolu to dokážeme.

Vďaka práci v chránenej dielni získajú ľudia bez domova pravidelný príjem. Zároveň dostávajú psychologické, sociálne a právne poradenstvo. Následne sú pripravení začleniť sa do spoločnosti, čím uvoľnia miesto ďalším zdravotne znevýhodneným ľuďom bez domova.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111