18. 09. 2014 Zodpovedné podnikanie

Ľudia oceňujú, ak im zamestnávateľ dôveruje

O flexibilite na pracovisku sme sa rozprávali s riaditeľkou ľudských zdrojov Microsoft Slovakia, Ninou Schmidt.

Nina Schmidt, Microsoft SlovakiaPodľa spoločnosti Microsoft  strávime z nášho pracovného dňa až dve hodiny súkromnými záležitosťami. Prečo potom nedať ľuďom možnosť výberu, kedy a kde pracovať? Microsoft už pred niekoľkými rokmi spustil koncept „New World of Work“, ktorý postupne zavádza vo všetkých svojich pobočkách na svete. Stavia na neformálnych mítingových aj oddychových priestoroch, pracovných stoloch bez pevných majiteľov aj možnosti odpracovať až 50 % pracovného času z domu. 

V čom sa váš nový svet práce líši od toho starého?

S konceptom „New World of Work“ sme na Slovensku začali pred viac než rokom a táto zmena bola vlastne celkom jednoduchá a hladká. Naši zamestnanci boli už predtým zvyknutí pracovať v open space, zmenilo sa teda najmä to, že tímy sú dnes pomiešané a nikto nemá stanovené, kde má sedieť a pracovať. Dali sme ľuďom na výber pracovať tam, kde sa cítia najpríjemnejšie – buď v neformálne pôsobiacej kancelárii, doma alebo hocikde inde. Ten hlavný rozdiel je teda podľa môjho názoru v oveľa vyššej miere dôvery, ktorú dnes poskytujeme našim ľuďom.

40 % Európanov si prácu vyberá aj podľa miery flexibility. Aká je vaša skúsenosť v tomto smere na Slovensku?

Na Slovensko som prišla z rakúskej pobočky Microsoft a v porovnaní so slovenskou pobočkou som nepocítila veľký rozdiel, či už s ohľadom na zavádzanie nového systému, alebo zvykanie si naň. Možnosť nájsť si svoju rovnováhu medzi pracovnými a súkromnými prioritami je samozrejme aj tu vysoko cenená. Ľudia pozitívne vnímajú vysokú mieru obojstrannej dôvery. Ako zamestnávateľ im nebránime vybaviť si svoje súkromné záležitosti aj v rámci riadneho pracovného času medzi ôsmou a piatou. Na druhej strane, očakávame od nich zodpovednosť pri plnení ich úloh a záväzkov.

Nie je prílišná flexibilita predsa len aj nebezpečná pre rovnováhu pracovného a súkromného života? Nehrozí riziko, že zamestnanec rieši pracovne úlohy v podstate neustále a tým aj rýchlejšie vyhorí?

Samozrejme, odstránenie akýchkoľvek limitov nesie so sebou riziká pre oboch, zamestnávateľa aj zamestnanca. Svet sa však zmenil a striktne daná pevná pracovná doba už prakticky nie je možná. Tomu sa treba prispôsobiť. Súhlasím, že syndróm vyhorenia sa môže prihodiť komukoľvek. Preto sa v Microsoft Slovakia snažíme robiť čo najviac pre to, aby sa to našim zamestnancom nestalo – mentoringom, coachingom a nastavovaním prirodzených zdravých limitov.

Vychádzate v ústrety aj tým zamestnancom, ktorým z rôznych príčin práca z domu nevyhovuje?

Je prirodzené a absolútne v poriadku, že nie každému táto rôznorodosť a možnosť výberu vyhovuje. Rešpektujeme potreby našich zamestnancov a aj ich prípadnú preferenciu stabilného pracovného prostredia. Prácu z domu vnímame ako benefit a možnosť pre ľudí zariadiť si čas tak, ako to vyhovuje im. Nie je to však nič, čo by sme prikazovali či automaticky očakávali.

Ivana Kullová, BLF Newsletter 57/2014

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111