29. 07. 2015 Filantropia

Ľuďom so sluchovým postihnutím budú pomáhať on-line tlmočníčky

Predstavte si, že vám príde zle a čo najskôr sa potrebujete dostať k lekárovi. Lenže, ak máte poruchu sluchu, môžete mať problém.

Lucia Novodomcová žije v Kremnici, kde učí deti so sluchovým postihnutím. Vyrastala v rodine nepočujúcich rodičov a má nepočujúceho manžela.

Už od septembra začne spolu s ďalšími štyrmi tlmočníčkami poskytovať on-line tlmočenie posunkového jazyka, aby pomohla ľuďom so sluchovým postihnutím. Na Slovensku ide o novú službu, ktorá úspešne funguje v Maďarsku, Kanade, Amerike, ale aj v susednom Česku. Česká Tichá linka má momentálne 13 tlmočníkov a ľuďom so sluchovým postihnutím ponúka on-line prepis hovorenej reči a on-line tlmočenie z českého posunkového jazyka.

Keď hluchota delí od ľudí

„Nepočujúci narážajú na bariéry na každom kroku. Ich svet je ochudobnený o množstvo každodenných informácií. Keď sú v spoločnosti, kde sa rozpráva, často nemajú možnosť sa prejaviť a reagovať v danej chvíli. Je to ťažké postihnutie. Tak, ako slepota oddeľuje človeka od vecí, hluchota od ľudí,“ hovorí.

Veľa ľudí so sluchovým postihnutím má často problém komunikovať s počujúcou väčšinou. Kým si na internete alebo v novinách bežne dokážeme prečítať a interpretovať správy, pre nepočujúcich predstavuje čítanie s porozumením značný problém. Osobitým prípadom je návšteva úradov, kde sa používa úradný jazyk. Nepočujúci sa napríklad len ťažko vedia vyznať v spleti zákonov. „Aj preto často potrebujú osobného asistenta, s ktorým sa neraz potrebujú časovo zladiť. Ešte horšie je to v neočakávaných situáciách, kedy nepočujúci nutne potrebuje navštíviť lekára a asistent mu nemusí byť hneď k dispozícii,“ vysvetľuje Juraj Récky, programový koordinátor Nadácie Pontis, ktorá službu spúšťa vďaka podpore Nadačného fondu Telekom.

Pomôžu kontaktovať lekárov či úrady

Nepočujúci sa s úradníkom najnovšie bude môcť dohovoriť vďaka Skype hovoru s on-line tlmočníčkou cez smartfón alebo tablet. „Nepočujúci sa spojí s on-line tlmočníčkou, ktorá mu bude pomáhať pri bežných situáciách ako je napríklad objednanie sa k lekárovi, hľadanie práce, či pri komunikácii s úradmi.“ On-line tlmočníčky budú ľuďom so sluchovým postihnutím pomáhať aj v písomnej komunikácii. „Veľa nepočujúcich má problém so správnou gramatikou. Ak napríklad posielajú list na úrad, často si nie sú istí, či je správne napísaný. Takto ho pošlú cez internet tlmočníčke a tá im ho skontroluje,“ dodáva J. Récky.

Jedna z on-line tlmočníčok Elizabeth Ogurčáková bude tlmočiť z Košíc. „Už nejaký čas sa pohybujem v komunite nepočujúcich ľudí. K posunkovaniu som sa dostala tak, že v jednej spoločnosti potrebovali tlmočníčku a tak mi to ostalo. Na Slovensku je nedostatok tlmočníkov posunkového jazyka, aj preto táto služba nepočujúcim len a len pomôže,“ hovorí.

On-line tlmočníčky budú zo začiatku pomáhať v pondelky, stredy a piatky od 8.00 do 20.00 hodiny. Služba bude pre všetkých bezplatná a budú ju môcť využiť aj počujúci pri prekonávaní bariér s nepočujúcimi.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111