21. 09. 2015 Filantropia

Ľuďom so sluchovým postihnutím pomáhajú online tlmočníčky

Službu Online tlmočník využívajú od prvého dňa nepočujúci z celého Slovenska

Nepočujúci sa môžu s online tlmočníčkou spojiť cez mobil, počítač alebo tablet prostredníctvom služb

Hľadanie podnájmu pre priateľa, objednanie sa k zubárovi, ale aj informácie ohľadne zmeny priezviska na matrike či v zdravotnej poisťovni. Aj takéto prípady riešia ľudia so sluchovým postihnutím s tlmočníčkami cez novú službu Online tlmočník.

Služba, ktorú sme spustili pre týždňom s podporou Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, má pomôcť nepočujúcim pri vybavovaní na úrade, návšteve lekára, hľadaní si práce a v rôznych iných situáciách, kedy nemajú k dispozícii asistenta.

Od začiatku je o službu záujem

Nepočujúci to vo svete počujúcich nemajú vždy ľahké. Často narážajú na komunikačné bariéry. „Keď sú napríklad na úrade alebo u lekára často pri sebe potrebujú človeka, ktorý ovláda posunkový jazyk a ktorý im pomôže dorozumieť sa. Takýchto tlmočníkov je však na Slovensku málo. O to ťažšie je to pre nepočujúcich, ktorí žijú na dedine alebo v malých mestách,“ dodáva programový manažér Juraj Recký z Nadácie Pontis.

Aj preto je služba Online tlmočník pre ľudí so sluchovým postihnutím prínosom. „Už prvý deň spustenia novej služby sa ukázalo, aká je dôležitá pre nepočujúcich. S s online tlmočníčkami hneď v prvý deň skontaktovalo sedem ľudí,“ dodáva J. Récky. Službu online tlmočníčok využili napríklad nepočujúci z Ružomberka, Sniny, Banskej Bystrice, ale aj z Košíc a zo Zvolena.

On-line tlmočníčky budú ľuďom so sluchovým postihnutím pomáhať aj v písomnej komunikácii. „Veľa nepočujúcich má problém so správnou gramatikou. Ak napríklad posielajú list na úrad, často si nie sú istí, či je správne napísaný. Takto ho pošlú cez internet tlmočníčke a tá im ho skontroluje,“ hovorí J. Récky.

Služba je bezplatná

Jediné, čo nepočujúci na spojenie s online tlmočníčkou potrebujú, je počítač, telefón alebo tablet pripojený na internet a službu Skype. On-line tlmočníčky pomáhajú každý pondelok, stredu a piatok od 8.00 do 20.00 hodiny. Služba je pre všetkých bezplatná a môžu ju využívať rovnako počujúci pri prekonávaní bariér s nepočujúcimi.

Na Slovensku ide o novú službu, ktorá úspešne funguje v Maďarsku, Kanade, Amerike, ale aj v susednom Česku.

„Nepočujúci narážajú na bariéry na každom kroku. Ich svet je ochudobnený o množstvo každodenných informácií. Keď sú v spoločnosti, kde sa rozpráva, často nemajú možnosť sa prejaviť a reagovať v danej chvíli. Je to ťažké postihnutie. Tak, ako slepota oddeľuje človeka od vecí, hluchota od ľudí,“ hovorí jedna z online tlmočníčok Lucia Novodomcová, ktorá žije v Kremnici a ktorá má nepočujúceho manžela i rodičov.

Tablety do klubov nepočujúcich

Nadácia Pontis s podporou Nadačného fondu Telekom tiež už čoskoro rozdá tablety do klubov nepočujúcich, kde sa stretávajú ľudia so sluchovým postihnutím. „Uvedomujeme si, že veľa starších nepočujúcich nemá prístup k zariadeniam, cez ktoré by službu Online tlmočník mohli využiť. Aj takýmto spôsobom im chceme pomôcť, aby ju mohli využívať,“ dodáva J. Recký s tým, že výzvu na získanie tabletov Nadácia Pontis zverejní už tento týždeň.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.