19. 11. 2014 Zodpovedné podnikanie

Máme nové stvárnenie ceny Via Bona Slovakia

Cena Via Bona Slovakia nebude vyzerať ako doteraz. Autorom nového stvárnenia je Mikuláš Zahatňanský.

Popis víťazného diela:

„Per aspera ad astra“ (Cez prekážky ku hviezdam)

Život ma naučil (a nepretržite ďalej učí…), že bez úsilia, námahy a vytrvalosti nie je možné dosiahnuť niečo, čo má výnimočnú hodnotu. Platí to o firmách, ktoré sa venujú filantropii a pomáhajú tam, kde sa to bez osobitého úsilia nedarí, platí to o strome, ktorý by sa bez vytrvalého rastu nepriblížil k oblohe. A aj o mne samom – bez hendikepu, ktorý ma postihol, by som sa možno nikdy k práci s drevom nedostal. Preto som na cenu zvolil ako základný materiál drevo: za svoju jedinečnosť vo farbe a štruktúre vďačí úsiliu stromu, dotknúť sa hviezd. Kruhový, diskovitý tvar som dal trofeji preto, že dobré skutky uzatvárajú cyklus toku pozitívnej energie – čo dávaš, to dostaneš. V disku som umiestnil ako pomyselné jagajúce sa hviezdy strieborné drôtiky, zoskupené do tvaru pripomínajúceho našu galaxiu – Mliečnu dráhu. Viem, že mnohým ľuďom drevo nepripadá ako vzácny materiál, aký by mal byť použitý na niečo cenné ako je trofej, ale myslím si, že sa mýlia. V dobe, kedy sa nenávratne míňajú iné materiály, drevo v podobe stromov dorastá a les zo stromov nám dáva život – potrebný kyslík i neopakovateľné prírodné prostredie. Tí, čo robia dobré skutky, podobne dávajú zmysel nášmu bytiu.“

 

Novú cenu predstavíme 26. marca na galavečere Via Bona Slovakia, pri príležitosti 15. ročníka ocenenia.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111