18. 06. 2012 Zodpovedné podnikanie

Manažéri firiem podpísali iniciatívu Hlásime sa k dobrovoľníctvu

Dobrovoľníctvo zamestnancov napovedá o tom, akí sú vaši zamestnanci, či majú tímového ducha a ako sa vedia prispôsobovať rôznym situáciám.

Foto: Pavel Hrica

Do Nášho Mesta sa opäť zapojili aj generálni riaditelia a manažéri firiem na Slovensku. V Eukrópskom roku aktívneho starnutia 50 z nich spoločne pomáhalo v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Rači.

„Manažéri veľkých firiem vysádzali záhony, zútulnili záhradu seniorov a urobili pre nich petanquové ihrisko. Venovali sa tiež finančnému poradenstvu pre klientov,“ hovorí Monika Smolová z Nadácie Pontis. Riaditelia firiem natreli altánok a lavičky, kosili trávu, zahrali si petanque so seniormi a niektorí tiež grilovali.  

Podpísali iniciatívu Prihlasujeme sa k dobrovoľníctvu

Generálni riaditelia firiem spoločne podpísali aj iniciatívu Prihlasujeme sa k dobrovoľníctvu. „Svojím podpisom každý z nich deklaroval, že firma, ktorú riadi, bude zohľadnovať dobrovoľníctvo pri prijímaní nových uchádzačov o zamestnanie. V zahraničí je to už bežná prax a dobrovoľníctvo zamestnancov veľa napovedá o tom, akí sú vaši zamestnanci, či majú tímového ducha a ako sa vedia prispôsobovať rôznym situáciám,“ dodala Monika Smolová.

Nadácia Pontis podujatie Naše Mesto organizuje so skupinou firiem Engage, ktorej členovia rozvíjajú rôzne formy zapájania zamestnancov do dobrovoľných aktivít a zdieľajú svoje skúsenosti. Firmy sú presvedčené, že práca zamestnancov v prospech komunít prináša prínos nielen okoliu, ale aj benefity zamestnancom a firme samotnej. Zamestnanci cítia, že ich zamestnávateľ podporuje dobrú myšlienku a firma dobrovoľníckymi aktivitami potvrdzuje svoje miesto v spoločnosti, čo má priaznivý dopad aj na jej podnikanie a vzťahy s klientmi.

Dobrovoľníctvo prináša mnohé benefity

Už počas minuloročného Fóra o firemnej filantropii Andrew Wilson z Corporate Citizenship z Londýna zdôraznil význam firemného dobrovoľníctva. „Prieskum o význame dobrovoľníctva pre firmu ukazuje, že zamestnanci s dobrovoľníckou skúsenosťou sú spokojnejší. Podávajú tak vyšší výkon, firma má menšiu fluktuáciu zamestnancov a dokonca ušetrí firemné zdroje za školenia na získanie zručností, ktoré zamestnanci môžu získať ako dobrovoľníci,“ vymenoval benefity dobrovoľníctva zamestnancov.

V Domove sociálnych služieb a zariadení seniorov Rača pomáhali CEOs z firiem: Allen & Overy, Allianz – Slovenská poisťovňa, Asseco Central Europe, AT&T, AXA, Bayer, BMB Leitner, Citi, Dalkia, DELL, DHL Logistics, ENVI-PAK, Generali Slovensko poisťovňa, Grafton Recruitment Slovakia, Heineken, Hewlett Packard Slovakia, Hillbridges, Honeywell, IBM Slovensko, ING Banka, JohnsonControls, Kia Motor Slovakia, KPMG, Lenovo, Philip Morris Slovakia, PwC, SAS Slovakia, Sheraton Bratislava Hotel, Slovak Telekom, Slovnaft, T-Systems Slovakia, ZSE, White & Case.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111