22. 02. 2023 Nadácia Pontis

Martina Kolesárová je jednou z top líderiek Obama Foundation Leaders Europe

Výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová bude reprezentovať Slovensko v programe Obama Foundation Leaders, ktorý organizuje Nadácia Michelle a Baracka Obamovcov. Ocitla sa tak medzi 35 osobnosťami z Európy, ktoré budú počas nasledujúceho polroka rozvíjať svoje líderské zručnosti v tomto programe. Jeho cieľom je vytvárať sieť lídrov a líderiek, ktorí podporujú pozitívne a inovatívne zmeny vo svojich komunitách po celom svete.

Nadácia manželov Obamovcov vyhlásila tento týždeň 105 lídrov a líderiek z Afriky, Ázie a Európy, ktorí sa zúčastnia ich prestížneho programu. Medzi nimi je tento rok aj Martina Kolesárová, ktorá miesto v programe získala aj za svoju angažovanosť a aktivity v oblasti sociálnych inovácií a strategickej filantropie. Riaditeľka Nadácie Pontis sa dlhodobo venuje rozvoju sociálnych inovácií na Slovensku, bola iniciátorkou zmapovania sociálnych inovátorov v minulom roku. Strategicky viedla prvý akcelerátor na sociálne inovácie a stála za vznikom programu Budúcnosť INAK – ako vlastnej inovácie v Nadácii Pontis.

„Účasť v programe považujem za veľkú príležitosť posúvať vpred nielen Nadáciu Pontis, ale aj prispievať k pozitívnym zmenám v našej spoločnosti,“ hovorí M. Kolesárová.

Účastníci a účastníčky Obama Leaders pre rok 2023 sú aktívni vo svojich krajinách a pracujú na celospoločenských zmenách v oblasti klimatickej zmeny, inklúzie, vzdelávania, demokracie a občianskej angažovanosti, diverzity a rasového aktivizmu, práv utečencov a podobne. Sú medzi nimi vedúce osobnosti startupov, firiem, neziskových organizácií, či zástupcovia a zástupkyne verejnej správy, ktorí sa zameriavajú na nové uchopenie riešenia spoločenských problémov. V aktuálnom ročníku je v európskom programe zastúpených 23 krajín vrátane Nemecka, Veľkej Británie, Francúzska, Dánska, Chorvátska, tiež Arménska, Azerbajdžanu, či Gruzínska. Ide o štvrtý ročník Obama Leaders Europe, v ktorom je Slovensko zastúpené prvýkrát.

„Jednou z najhodnotnejších súčastí programu sú pre mňa úzke prepojenia s ďalšími lídrami  v Európe a vo svete, s ktorými môžeme zdieľať skúsenosti, vzájomne sa rozvíjať a potenciálne pracovať na spoločných projektoch.“

Účastníci programu sa budú každý týždeň virtuálne stretávať na interaktívnych sedeniach, počas ktorých zdokonalia svoje líderské zručnosti.  Workshopy na mieru podporujú účastníkov a účastníčky programu pri hľadaní osobných a profesionálnych hodnôt a umožňujú tiež spoznávať vedúce osobnosti a členov komunity Obama Foundation.

O Martine Kolesárovej

Martina Kolesárová pracuje v Nadácii Pontis sedem rokov, z toho takmer štyri roky ako výkonná riaditeľka. Profesionálnu kariéru začala po ukončení Stredoeurópskej univerzity v Budapešti. Pôsobila aj v British Council a v Slovenskej organizácii pre obnoviteľné zdroje energie. Počas zahraničných pobytov v Izraeli a USA pracovala pre konzultačnú firmu v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a celosvetovú Nadáciu Ashoka, ktorá podporuje najlepších spoločenských inovátorov.

O programe Obama Foundation Leaders

Program Obama Leaders Europe vznikol v roku 2020. Opiera sa o odkaz Michelle a Baracka Obamovcov a ich silnú väzbu na tento región, s dôrazom na spoločné hodnoty a etické vedenie. Cieľom programu Obama Foundation Leaders je ďalej inšpirovať, posilňovať a spájať nových lídrov z Afriky, Ázie, a Európy, aby menili svoje komunity a svet k lepšiemu.  Viac informácií nájdete na obama.org/leaders.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.