07. 09. 2017 Zodpovedné podnikanie

Máte množstvo právnych otázok k vedeniu vašej neziskovky? Po lete opäť štartujeme!

Po „uhorkovej“ letnej sezóne začíname zo široka. Pripravili sme si pre vás tému „Právne aspekty vedenia neziskovej organizácie“.

Školitelia z právneho oddelenia firmy Metlife sa na základe vašej spätnej väzby z minulého roka pripravia, aby vám priblížili praktické právne rady a skúsenosti na mieru pre neziskový sektor.  Na čo všetko môžete počas fungovania vášho občianskeho združenia naraziť̌ a s čím môžete už vopred počítať̌ pri vedení neziskovej organizácie. Tréning sa bude venovať základným otázkam napríklad v téme ochrany osobných údajov, podnikaní v neziskovom sektore, práve duševného vlastníctva, pracovnoprávnej zodpovednosti, zákone o dobrovoľníctve, alebo úprave verejných zbierok (*).

(*) Téma školenia je veľmi obšírna, nebude preto možné ísť do hĺbky. Školitelia špecifikujú obsah tréningu na základe spätnej väzby z minulého ročníka a vašich konkrétnych otázok z prihlasovacieho formulára. Účastníkom tohto tréningu bude finálny program zaslaný pár dní pred samotným tréningom.

Dátum: štvrtok 28. septembra 2017

Čas: 9:00 – 16:00

Miesto: Pribinova 10, 811 09 Bratislava. Prosím, prineste si občianske preukazy.

Kapacita: 25 miest

Školitelia: Mgr. Gabriela Hornáčková a Mgr. Peter Janiga, Mgr. Jana Olach Kostrabová, LL.M.Eur

Program:

Program sa vyskladá na základe otázok z prihlasovacieho formulára.

Profily školiteľov:

Gabriela pracovala od roku 2012 na oddelení pohľadávok v advokátskej kancelárii SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o., kde sa zaoberala najmä vymáhaním pohľadávok, ktoré vznikli z obchodných alebo spotrebiteľských vzťahov. Zároveň od roku 2014 spolupracovala so správcami konkurznej podstaty Mgr. Marekom Benkom, LLM. a JUDr. Alexandrom Kasatkinom, LLM. Neskôr pracovala v advokátskej kancelárii Weis & partners, s.r.o., kde okrem iného pomáhala pri riešení spotrebiteľských sporov klientom občianskeho združenia Občan v núdzi a aktívne sa zapájala do procesu oddlžovania klientov neziskovej organizácie Proti prúdu.V súčastnosti pracuje na právnom oddelení spoločnosti Metlife.

Peter začal pracovnú kariéru v KPMG, kde sa venoval daňovému a právnemu poradenstvu pre medzinárodných klientov na Slovensku. V súčasnosti pracuje ako firemný právnik v poistovni MetLife, kde má na starosti právnu podporu spoločnosti a dočasne aj vedenie právneho oddelenia. Niekoľko rokov sa aktívne venuje pro bono poradenstvu pre neziskový sektor, vrátane otázok ich zakladania, vnútornej organizácie, zmluvných vzťahov, pracovnoprávnej oblasti, ako aj ochrane osobných údajov. Je držiteľom ocenenia ACC Corporate Pro Bono Award za rok 2016, ktoré celosvetovo udeľuje medzinarodné združenie firemných právnikov (Association of Corporate Counsel) za dobrovoľnícku pomoc pre neziskový sektor a ľudí v núdzi.

Jana po ukončení vysokoškolského štúdia na Slovensku absolvovala parlamentné stáže v Európskom a Nemeckom parlamente a následne postgraduálne štúdium európskeho práva na LMU v Mníchove. Po svojom návrate domov začala pôsobiť v advokátskej kancelárii TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., kde sa po dobu vyše siedmich rokov venovala najmä poradenstvu a školiacim aktivitám v oblasti pracovného práva. V rámci činnosti pre kanceláriu mala možnosť poskytovať poradenstvo aj mimovládnym organizáciám. Po ukončení spolupráce s advokátskou kanceláriou od júna tohto roku si čerpá osobný sabbatical, v rámci ktorého sa venuje aj pro bono aktivitám.

Prihlasovací formulár:

Kapacita tréningu je 25 miest, pričom za jednu mimovládnu organizáciu sa môže prihlásiť jeden zamestnanec. V prípade, že tréning nebude plne obsadený, v prihlasovacom formulári je možnosť zaznačiť, aby sme Vás kontaktovali, pokiaľ máte záujem prísť viacerí. Termín prihlasovania je do 15.9.2017.  Účastníci, ktorí sa prihlásia po zaplnení kurzu budú evidovaní ako náhradníci a kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Formulár teda odporúčame v každom prípade vyplniť, často sa stáva, že sa niekto na poslednú chvíľu odhlási.

V roku 2016 sme zorganizovali v rámci Maratónu dobrovoľníctva (podujatia Naše Mesto a Pro Bono Marátón) aj 14 bezplatných tréningov pre vyše 250 účastníkov z 200 neziskových organizácií. Tento rok sme sa rozhodli ponúkať školenia celoročne a to nielen pre mimovládne organizácie, ale aj školy. Experti z business a právneho prostredia sa navyše s vami budú deliť o svoje skúsenosti počas celého dňa. 

Pro Bono partner tohto školenia

Organizátor aktivity Tréningy Pro Bono

 

Partneri aktivity Tréningy Pro Bono

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111