31. 08. 2016 Nadácia Pontis

Meníme o kúsok svet a o veľa Slovensko. Pridajte sa k nám!

V Nadácii Pontis sa snažíme meniť Slovensko k lepšiemu. Staviame mosty medzi rôznymi a sektormi. Ďakujeme, že podporujete naše súčasné aktivity.

 

Presadzujeme zodpovedné podnikanie

Firmy dlhodobo vedieme k zodpovednému podnikaniu, aby mali lepší prístup k svojim zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, komunite, životnému prostrediu a poctivo podnikali. 

Každoročne udeľujeme prestížne ocenenie Via Bona Slovakia za najinšpiratívnejšie projekty v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania. 

Sme administrátorom združenia zodpovedných firiem, Business Leaders Forumktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania

Organizujeme CEE CSR Summit, najväčšie expertné podujatie o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe.

Vydávame BLF newsletter, ktorý sa venuje témam v oblasti zodpovedného podnikania. 

  

Rozvíjame firemnú filantropiu a prispievame k pozitívnej zmene

Snažíme sa presviedčať firmy, aby darcovstvo a delenie sa o svoj úspech považovali za samozrejmú spoločenskú normu. Spravujeme 18 nadačných fondov firiem, prostredníctvom ktorých sme realizovali filantropické aktivity firiem. 

Realizujeme aktivity, ktoré vytvárajú prívetivejšie prostredie k ľuďom so znevýhodnením.

Okrem toho sa venujeme prekonávaniu chudoby a kritických sociálnych problémov či podpore zamestnateľnosti a vzdelávania.

Projekty, ktoré sú zamerané na odstraňovanie korupcie a netransparentnosti, realizujeme cez Fond pre transparentné Slovensko.

Raz ročne organizujeme Fórum o firemnej filantropii.

 

 

Individuálne darcovstvo posúvame na vyššiu úroveň

Individuálne darcovstvo podporujeme cez darcovský portál DobraKrajina.sk a cez charitatívny projekt Srdce pre deti. 

Dobrá krajina je miesto, kde každý môže niečo zmeniť. Od roku 2009 spájame štedrých darcov s dôveryhodnými projektmi, ktoré menia túto krajinu k lepšiemu.

Charitatívny projekt denníka Nový Čas, Srdce pre deti, ktorý už piaty rok spravujeme v Nadácii Pontis, pomáha na Slovensku deťom so zdravotným znevýhodnením a v sociálnej núdzi. 

 

Podporujeme firemné dobrovoľníctvo a pro bono

Prepájame neziskovky s firemnými dobrovoľníkmi, ktorí im venujú manuálnu i profesionálnu pro bono pomoc.

Podporujeme firmy, aby zapájali svojich zamestnancov do dobrovoľníctva a poskytovania bezplatných pro bono služieb prostredníctvom rôznych aktivít.

Organizujeme najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva, Naše Mesto.

19 advokátov a advokátskych kancelárií poskytuje bezplatnú právnu pomoc dobročinným organizáciám cez program Advokáti Pro Bono. 

Organizujeme Pro Bono Maratón, v ktorom profesionáli z firiem pomáhajú neziskovým organizáciám s konkrétnymi riešeniami na ich zadania. 

Administrujeme skupinu firiem Engage, ktorá je aktívna v oblasti firemného dobrovoľníctva.

Pripravili sme mapu sociálnych inovátorov.  

 

Pomáhame meniť svet k lepšiemu

Každoročne organizujeme medzinárodnú konferenciu Rozvoj a demokracia.

Vzdelávame mladých Keňanov, aby sa mohli uplatniť na trhu práce.

V severnom Kosove prepájame komunity.

Moldavsku pomáhame s decentralizáciou.

V Bielorusku podporujeme expertov a presadzujeme zodpovedné podnikanie.

Na Slovensku presadzujeme rozvojové vzdelávanie na vysokých školách.

Vydávame pravidelný magazín o rozvojových témach Pontis Digest.

 

 

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a  operačných nadácií na Slovensku. Podporujeme firemnú filantropiu, firemné dobrovoľníctvo, presadzujeme zodpovedné podnikanie a  individuálnu filantropiu. S  firmami spolupracujeme pri realizácii ich filantropických aktivít a  poskytujeme im poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Firmám tiež spravujeme ich nadačné fondy, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Okrem darcovstva firiem sa zameriavame aj na rozvíjanie darcovstva jednotlivcov cez Dobrú krajinu a  Srdce pre deti. Firemné dobrovoľníctvo rozvíjame so skupinou firiem Engage a  realizujeme aj najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva, Naše Mesto. Neziskovky prepájame s  firemnými dobrovoľníkmi, ktorí im venujú manuálnu, ale i profesionálnu, pro bono pomoc. Sme administrátorom združenia zodpovedných firiem, Business Leaders Forum a  organizujeme ocenenie filantropických aktivít firiem, Via Bona Slovakia. Strategicky sa venujeme aj odstraňovaniu korupcie a  netransparentnosti. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie a  následného zápasu o  otvorenú demokratickú spoločnosť zdieľame s  krajinami západného Balkánu a  vo Východnom partnerstve. Náš vzdelávací program SoteICT v Keni pomáha meniť životy stovkám učiteľov a  tisíckam žiakov na kenských stredných školách. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a  Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite.

Zaujíma vás viac informácií o Nadácii Pontis? 

Chcete aj vy pripievať k pozitívnej zmene? Podporte naše aktivity:)

Ďakujeme!

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111