14. 03. 2017 Zodpovedné podnikanie

Michaela Chaloupková, Skupina ČEZ: Firemné dobrovoľníctvo nie je len etickým gestom

Členka predstavenstva Skupiny ČEZ hovorí o prínosoch dobrovoľníctva pre firmu.

S Michaelou Chaloupkovou, členkou predstavenstva, riaditeľkou divízie správa a CSR leaderkou Skupiny ČEZ, sme sa rozprávali o tom, čo je dôležité pri nastavovaní programu firemného dobrovoľníctva a aké faktory vplývajú na motiváciu zamestnancov. Téme sa venujeme aj na odbornom seminári Firemné dobrovoľníctvo: Ako pomáhanie iným pomáha i vašej firme už tento štvrtok v Bratislave.

Prečo je pre vašu firmu dobrovoľníctvo dôležité?

Dobrovoľníctvo je súčasťou našej stratégie udržateľného rozvoja. Spoločenská zodpovednosť prestupuje všetkými oblasťami Skupiny ČEZ a prostredníctvom firemného darcovstva, reklamného partnerstva a dobrovoľníckych aktivít pomáhame tam, kde pôsobíme, a prispievame tak k rozvoju regiónov a komunitného života. Firemné dobrovoľníctvo je etickým gestom, podporujeme ho nielen ako formu pomoci deťom, prírode, slabým, starým či hendikepovaným, ale vnímame ho aj ako benefit pre našich zamestnancov. V roku 2006 sme na základe záujmu zamestnancov, ktorý vyplynul z dotazníkovej ankety, začali ponúkať jeden preplácaný deň v kalendárnom roku, ktorý môžu zamestnanci venovať práci vo vybranej neziskovej organizácii.

V čom je podstata úspešného programu dobrovoľníctva vo firme?

Základom samozrejme je, aby dobrovoľníctvo bolo skutočne dobrovoľné. A to jednak zo strany neziskovky, jednak zo strany firmy aj zo strany zamestnanca, ktorý si sám musí povedať, že investuje svoju ochotu a čas. Niektorí zamestnanci sa s chuťou zapájajú opakovane, ale iným to jednoducho nič nehovorí, a v takom prípade určite nemá zmysel do niečoho ich tlačiť. Zamestnanci často vidia výhodu v tom, že majú možnosť pozrieť sa do prostredia, kam sa normálne nedostanú, dozvedia sa nové informácie a zapoja do diania vo svojom okolí. Preto sa snažíme o ich zapojenie v regiónoch, kde žijú. V rokoch 2008-2016 sa do nášho projektu firemného dobrovoľníctva „Čas pre dobrú vec“ zapojilo 4 323 dobrovoľníkov vo viac než 600 organizáciách zameraných na oblasť sociálnej pomoci alebo starostlivosti o životné prostredie.

Čo funguje ako motivácia pre vašich zamestnancov zapojiť sa do dobrovoľníckych programov?

Pre zamestnancov je dôležitá osobná skúsenosť s dobrovoľníctvom, dobrý pocit z odvedenej práce, spoznanie nového prostredia, nových systémov, veľa tiež spraví dobre zorganizovaná akcia. Ak zamestnanci strávili deň v nejakej organizácii, kde sa im páčilo, je to pre nich motivácia zapojiť sa znovu. V tomto roku budeme spúšťať už 10. ročník a máme zamestnancov, ktorí sa zúčastnili všetkých predchádzajúcich deviatich ročníkov. Veľmi dôležité je to, aby si zamestnanci mohli navrhnúť vlastné organizácie, kam chcú ísť pomáhať. Tým samozrejme ich motivácia významne stúpa. Ponukou firemného dobrovoľníctva môžeme navyše zaujať i tých zamestnancov, ktorí by sa do prostredia napríklad hospicu vôbec nedostali. Ak ich deň strávený v neziskovke obohatí, viac sa pýtajú a zaujímajú ďalej. Kvalitné podmienky pre firemné dobrovoľníctvo sú kľúčové pri prechode k „samostatnému“ dobrovoľníctvu.

Čo by ste poradili firme, ktorá s dobrovoľníckymi aktivitami len začína?

Záleží samozrejme na veľkosti firmy. V prípade takej veľkej spoločnosti, ako je ČEZ, je nutná dobrá koordinácia medzi jednotlivými útvarmi – internou komunikáciou, HR, daňovým útvarom, právnym útvarom. Nemôže ísť o nejakú „hurá“ akciu. Niekto môže prísť so skvelým nápadom, ale napríklad si neuvedomuje pracovno-právne dôsledky, bezpečnosť zamestnancov, možnosti dopravy, alebo nepozná vhodné kanály, ako zamestnancov o tejto akcii informovať. Ďalej je dôležité, aby si firma rozmyslela, či bude dobrovoľníctvo robiť iba vlastnými silami, alebo či využije niektorú z platforiem či dobrovoľníckych centier. Treba tiež zvážiť, v akých oblastiach chce firma dobrovoľníctvo poskytovať a potom si starostlivo vybrať organizácie, s ktorými bude spolupracovať. Čo sa týka organizačného zvládnutia projektu, firma by si mala nastaviť, koľko dní v roku budú môcť zamestnanci stráviť v rámci dobrovoľníckej pomoci (obvykle 1-2 dni).

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111