13. 03. 2014 Zodpovedné podnikanie

Microsoft radí, ako byť ekologickejší

Nákup aj užívanie počítačov nemusí mať taký negatívny dopad na ekológiu ako doposiaľ. Spoločnosť Microsoft užívateľom hovorí, ako na to.

Vedeli ste o tom, že pri výrobe počítačov sa často používajú vzácne kovy, ktoré sa ťažia ilegálne alebo v krajinách s nízkou environmentálnou kontrolou? Uvedomili ste si niekedy, aký energeticky náročný proces sa spája s výrobou jedného počítača a aký negatívny dopad má jeho užívanie na životné prostredie?

Aj napriek týmto skutočnostiam, sa výroba ani predaj IT technológii nezastaví. Aby sa však minimalizoval dosah na ekológiu, najznámejší výrobca softvérov Microsoft prišiel so súborom odporúčaní pre majiteľov všetkých IT výrobkov. Týkajú sa spôsobu ich nákupu, užívania i likvidácie, vďaka čomu môže každý spotrebiteľ predĺžiť ich životný cyklus a zároveň aj prispieť k zdravšej a zelenšej planéte.

Nakupujte a užívajte bezpečne

Spotrebiteľom napríklad radí, aby boli pozorní už pri nákupe počítača alebo monitora a vyberali si iba tie s certifikátom EPEAT (Electronic Product Enviromental Assesment Tool), ktorý výrobku zaručuje splnenie ekologických kritérií. Rovnako označenie Energy Star napovedá, že daný výrobok je šetrný k spotrebe energie.

Užívateľom sa tiež odporúča, aby si upravili nastavenie počítača tak, aby sa v prípade, že sa dlhší čas nepoužíva, iniciovalo vypnutie monitoru i pevného disku. Ďalší šetrný spôsob užívania počítača spočíva v identifikácii aplikácii, ktoré spotrebúvajú najviac energie zo zdroja a v ich následnej úprave.

Recyklujte

Aj v momente, keď sa užívateľ rozhodne svoj počítač viac nepoužívať, mal by myslieť na to, aký to môže mať dopad na životné prostredie. Aby sa zamedzilo akémukoľvek poškodeniu pôdy či podzemných vôd a to kvôli chemikáliám, ktoré obsahuje každý IT výrobok, spoločnosť Microsoft odporúča užívateľom odnášať staré počítače či monitory na overené zberné miesta či do firiem zameraných na ich recykláciu. Dôležité je myslieť aj na to, že pred tým, ako sa užívateľ svojho počítača zbaví, mal by z neho odstrániť všetky citlivé údaje, aby nedošlo k ich zneužitiu.

Otestujte sa

Spoločnosť Microsoft navyše radí všetky tieto odporúčania šíriť medzi ďalších užívateľov. Na webovej stránke http://microsoft.greeneritchallenge.org/Test ponúka aj jednoduchý test pre všetkých, ktorí by si radi overili znalosti o tom, ako majú správne nakupovať, používať a skladovať počítač či monitor, aby čo najviac eliminovali negatívny dopad na stav životného prostredia. 

Zdroj: microsoft.org

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.