09. 08. 2017 Zodpovedné podnikanie

Mimovládky, ponúkame vám opäť možnosť uchádzať sa o právnu pomoc!

Prinášame ďalšiu príležitosť uchádzať sa o bezplatné právne služby pre mimovládne organizácie a v špecifických prípadoch aj ich klientov. Advokáti a advokátske kancelárie zapojené v programe Advokáti Pro Bono poskytujú svoju právnu expertízu na dobrovoľnej báze a bez nároku na honorár. Tento rok napríklad advokáti z kancelárie bnt attorneys-at-law pomáhajú s presadením systematického financovania harm-reduction služieb v spolupráci s OZ Odyseus a kancelária Krivak & Co. pokračuje v hľadaní riešení, ako zaradiť online službu pre Nepočujúcich www.onlinetlmočnik.sk medzi sociálne služby financované zo štátneho rozpočtu. Povedzte nám aj vy o probléme, s ktorým sa potýkate – spájaním dokážeme priniesť skutočné zmeny.

Od tohto roka sme sa rozhodli žiadosti od neziskoviek prijímať celoročne. V závislosti od charakteru vašej žiadosti, niektoré budú (s vaším súhlasom) zaradené do Právnej kliniky neziskového sektora, ktorú už po šiestykrát organizujeme v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Pre tie komplexnejšie alebo so širokým spoločenským presahom budeme advokátov hľadať osobite a spoluprácu priebežne monitorovať. Ak máte záujem, aby sme pre vašu žiadosť o právnu pomoc našli odborníka, pošlite nám vyplnený formulár so žiadosťou do 31.8.2017. Informácie o programe Advokáti Pro Bono, kritéria pre žiadateľov a formulár žiadosti o sprostredkovanie bezplatnej právnej pomoci nájdete na našej webstránke pod záložkou Pre neziskovky. Žiadať môžete o rôzne typy právnej pomoci:

Inštitucionálna právna pomoc pre organizáciu

 • pomoc s prípravou alebo revíziou zmlúv v otázkach daňového, autorského, pracovného práva, práva duševného vlastníctva, medzinárodnej spolupráce a pod.
 • pomoc s revíziou stanov, vnútorného poriadku organizácie, tvorbou interných predpisov
 • zastupovanie vašej organizácie v súdnych konaniach
 • zriadenie správnej/dozornej rady alebo iného dozorného orgánu
 • revízia nájmu priestorov organizácie
 • problémy týkajúce sa nehnuteľností (nezhody s majiteľom a pod.)
 • obasť ochrany súkromia a dôverných informácií – posúdenie povinností z hľadiska Zákona o ochrane osobných údajov
 • revízia grantových dohôd (z hľadiska povinnosti organizácie) a dohôd o spolupráci s inými organizáciami
 • poradenstvo k advokačným aktivitám organizácie
 • oblasť mediálneho práva (publikovanie bez súhlasu dotknutých osôb, sociálne siete atď.)
 • problémy prameniace zo zmlúv o dielo

Právna pomoc v oblastiach a témach, ktorým sa venujete

 • právne konzultácie k projektom alebo prípadom, ktoré aktuálne riešite alebo máte v pláne rozbehnúť
 • pomoc s pripomienkovaním zákonov a národných strategických dokumentov
 • vypracovanie právnej analýzy, stanoviska, komparatívnej štúdie k vybranej téme
 • nakoncipovanie návrhov/noviel zákonov (pr. v MPK)
 • výklad právnych predpisov
 • pomoc s výberom strategických súdnych konaní
 • právne rešerše (národná a európska legislatíva, judikatúra, implementácia povinností vyplývajúcich z európskych smerníc)
 • preklady (legislatívy, judikatúry) 

Zvyšovanie právneho povedomia vašich pracovníkov, ktorí sa venujú práci s klientmi

 • právny tréning pre pracovníkov organizácie v oblasti právnej argumentácie, aplikácie právnych predpisov… *
 • seminár v otázkach najčastejších problémov klientov súvisiacich s rôznymi oblasťami práva

Ochrana a presadzovanie práv klientov organizácie – ľudí z marginalizovaných a ohrozených skupín

 • právne konzultácie v prípadoch diskriminácie ľudí so znevýhodnením, marginalizovaných rómskych komunít, obetí domáceho násilia, ľudí bez domova a pod.

*Právne tréningy v oblastiach ochrany osobných údajov, práva duševného vlastníctva, exekučného práva, pracovného práva a ziskových aktivít neziskoviek na podporu samofinancovania organizujeme pre neziskové organizácie počas roka v rámci programu Tréningy Pro Bono. Sledujte našu stránku pre bližšie informácie.

 

 Ak ste sa rozhodli požiadať o právnu pomoc, vyplňte nižšie uvedený formulár a my vás budeme kontaktovať. 

Prečítajte si o programe, jeho členoch a pomoci, ktorú sa vďaka advokátom a partnerom programu darí už od roku 2011 realizovať.

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6e5574f53e59030913fe1ef412f99eb3/5D1C54A3/t51.2885-15/sh0.08/e35/c93.0.894.894a/s640x640/52862846_2375458806011157_4696880114045977974_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ac61bf831eadae6a9c36606582ab44a2/5D10B53E/t51.2885-15/sh0.08/e35/c33.0.1013.1013/s640x640/52987463_308532119854286_2734008669732239946_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/9e4945463573fe89f96ac43df79b894e/5D16AE03/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/53727096_424406908101978_5633214386096877140_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/cd11fa7f60e8edfe68279b6f5dc825df/5D0D4348/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51957872_2012378798879089_8526679229970471933_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/5140a9f2b455a9afafb2beb20d2cbb6e/5D1D039D/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51628725_581991898878560_4677920732019372188_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/63f01298fe3e8425e4020b0eb3c82d6a/5D2BC2B7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/52001903_154766925399308_4882883595485075901_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/d06a531797c4933574f8eeae31b83568/5D094FB4/t51.2885-15/sh0.08/e35/c88.0.720.720/s640x640/50622487_1481371858659843_1836202917332522588_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/523afcaac4cce40e35c57e9a9462b7ea/5D4D82CF/t51.2885-15/sh0.08/e35/c99.0.882.882/s640x640/50174031_624142041373653_6152351790626840836_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f5cbfe76dacb87560ae465d8eaca78a3/5D074CEC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51091073_2291613944455916_8531625672267776512_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3001d8dde188dbcf7607c99932e4b0ef/5D09EF0C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49774275_174042860241240_5113709560065956152_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/72c9439704b50c05e3ccd85671785f29/5D297537/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51287983_2255423448049779_3039935479185144921_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/802ab339170bfd29cdcaa0b19535a19f/5D1A9141/t51.2885-15/e35/c0.80.640.640/49858592_384311305657535_3614573739500642172_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net