20. 08. 2013 Filantropia

Mladí výtvarníci pomáhajú

Program, podporuje rozvoj výtvarného talentu a kreatívneho potenciálu žiakov základných umeleckých škôl.

Výstava žiakov ZUŠ

Grantový program „Mladý výtvarníci pomáhajú“ rozvíja kreatívny potenciál žiakov výtvarného odboru základných umeleckých škôl (ZUŠ) v Bratislavskom kraji. ZUŠ sa do programu môžu zapojiť zaslaním výtvarných návrhov svojich žiakov na vytvorenie originálnych výrobkov pre chránenú dielňu. Výtvarné návrhy žiakov musia využívať odpadové materiály alebo textil, papier a papierovú lepenku. Špecifickosť zadania je daná zámerom následne pomôcť chránenej dielni spoznať, oboznámiť sa a inšpirovať sa s prevedením a trendmi, ktoré vytvoria žiaci ZUŠ.

Grantový program je prepojený s myšlienkou pomoci chránenej dielni Dom Svitania v Jakubove,  kde pracuje 18 mladých ľudí v troch chránených dielňach. Mladí ľudia v krajčírskej dielni šijú obrusy, podušky či prestieranie a v kreatívnom ateliéri vyrábajú ručne robené pohľadnice s obálkami. Okrem toho funguje aj dielňa montáže a balenia ako aj dielňa kníhviazačstva. Program mladým ľuďom so zdravotným a mentálnym postihnutím z chránenej dielne umožní oboznámiť sa a inšpirovať sa pri svojej tvorbe prácami, ktoré vytvorili žiaci ZUŠ.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111