15. 11. 2019 Zodpovedné podnikanie

N Press: Stali sme sa dodávateľom obsahovo výnimočných učebníc pre študentov

Férovým hráčom na trhu za rok 2018 sa stalo vydavateľstvo N Press, ktoré bojuje proti dezinformáciám či konšpiračným teóriám a otvára dôležité spoločenské témy medzi mladými. S akými očakávaniami išli do projektu školských vzdelávacích príručiek a čo plánujú v tejto oblasti do budúcnosti?

Hoci denne objektívne informujú o najdôležitejších spoločenských témach, uvedomujú si, že moc dezinformácií a konšpirácií je čoraz silnejšia. Vzdelávacie materiály na slovenských školách často nereflektujú aktuálne spoločenské fenomény, a tak majú nielen študenti, ale aj samotní pedagógovia problém zorientovať sa v nich. Zmeniť to majú školské príručky, ktoré vydavateľstvo Denníka N – N Press, zadarmo distribuuje do stoviek škôl po celom Slovensku. Zoznámte sa s víťazom Via Bona Slovakia 2018 v kategórii Férový hráč na trhu.

Čo pre vás znamenalo získanie ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2018 v kategórii Férový hráč na trhu?

Vďaka oceneniu sa o projekte dozvedelo veľa ľudí, ktorí o ňom predtým nevedeli. Zároveň slúži ako výborná referencia, ako certifikát kvality a dôveryhodnosti, čo sa veľmi zíde pri komunikácii s potenciálnymi donormi a sponzormi projektu. Brali sme ho aj ako ocenenie našej práce a motiváciu do budúcna.

S akými očakávaniami ste išli do projektu školských vzdelávacích príručiek?

Nemali sme žiaden plán na projekt školských príručiek. Na začiatku sme sa rozhodli, že nemôžeme nechať mladých ľudí, študentov a učiteľov úplne v moci dezinformácií a konšpirácií bez toho, aby sme im nejak pomohli. Spýtali sme sa čitateľov, čo si o tom nápade myslia a zrealizovali sme zbierku na vydanie jedného magazínu. V ňom sme spísali všetky riziká a ohrozenia dnešnej internetovej doby. Malo to fenomenálny úspech. Neskôr sme preto vydali ďalší magazín – s témou potreby kriticky myslieť. Tak vznikol školský projekt. Dnes vydávame už ôsmu príručku v poradí a stali sme sa dodávateľom originálnych a obsahovo výnimočných učebníc pre študentov.

Viete odhadnúť približný dosah, koľko mladých ľudí alebo pedagógov si príručky prečítalo?

Príručky pravidelne posielame na 450 stredných a základných škôl a tento počet je výsledkom doterajšieho vývoja projektu. Dva roky sme pravidelne prijímali nové prihlášky a žiadosti učiteľov, až kým sme sa nedostali k množstvu, ktoré dokážeme efektívne zásobiť učebnicami. Dodávam, že sú vydané vďaka ústretovosti darcov, ktorí tlač financujú. Stále sa nám hlásia ďalšie školy a pribúdajú aj noví darcovia, takže toto číslo opatrne zvyšujeme. Doteraz sme poslali na školy viac ako 200 000 vzdelávacích magazínov.

Budete v projekte pokračovať aj naďalej? Aké ciele by ste radi dosiahli?

Od učiteľov i študentov dostávame pravidelne spätnú väzbu a veľmi pozitívne ohlasy, preto si myslíme, že má zmysel tento projekt rozvíjať. Aj v roku 2020 vydáme niekoľko školských príručiek s užitočnými témami, ktoré si znovu vybrali samotní pedagógovia. Sme presvedčení, že pomáhame veľmi cielene a adresne. Toto všetko ale dokážeme robiť iba vďaka našim čitateľom, ktorí nám pomáhajú a prispievajú financiami. Udržanie a rozvíjanie tejto vzácnej dôvery preto bude jednou z našich priorít aj v budúcnosti.

Akým témam sa najbližšie plánujete venovať?

Pri prieskume, ktorý sme nedávno medzi učiteľmi urobili, zarezonovali nasledujúce témy: Klimatická zmena, Finančná gramotnosť a Kybernetická bezpečnosť. Najmenej tieto tri teda spracujeme tak, aby sme učiteľom poskytli ďalší cenný materiál pre praktické použitie na vyučovaní a diskusie so študentmi.

Pridajte sa k víťazom Via Bona Slovakia. Viac informácií o aktuálnom ročníku nájdete tu.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram