19. 08. 2013 Nadácia Pontis

Na Magio pláži sa môžu záujemci bezplatne učiť posunkový jazyk

Naučiť sa základom posunkového jazyka môžu záujemcovia počas bezplatných kurzov budúci týždeň na Magio pláži na košickom sídlisku Nad jazerom

http://www.24hod.sk/na-magio-plazi-sa-mozu-zaujemci-bezplatne-ucit-posunkovy-jazyk-cl240343.html

Košice 19. augusta  – Naučiť sa základom posunkového jazyka môžu záujemcovia počas bezplatných kurzov budúci týždeň na Magio pláži na košickom sídlisku Nad jazerom. Vyučovanie  bude prebiehať každý pracovný deň 19.-23. augusta v čase od 18.00 do 19.00 h v priestoroch čitárne. Na kurzy sa nie je potrebné vopred prihlasovať.“Záujemcovia môžu prísť ktorýkoľvek večer v týždni,“ uviedla Mirka Šáchová z Nadácie Pontis. 
Návštevníci sa naučia základné posunky, osvoja si zásady komunikácie s nepočujúcimi a dozvedia sa aj viac o ich komunite. Hovoriť rukami nemusí byť vôbec jednoduché, ale oplatí sa to vyskúšať. Košické kurzy povedie tlmočníčka a lektorka Ľubica Šarinová. „Tak ako sa učíme cudzie jazyky, je dôležité poznať aspoň základy posunkového jazyka. Nepočujúci vždy ocenia takúto snahu porozumieť im. Zapájame ich tak do nášho sveta a uľahčujeme im komunikáciu v bežnom živote,“ hovorí lektor a tlmočník Robert Šarina. Kurzy na Magio plážach v Košiciach a Bratislave organizuje Nadácia Pontis s podporou Nadačného fondu Telekom. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111