10. 12. 2019 Nadácia Pontis

Na Slovensku pribúdajú transparentné firemné nadácie a nadačné fondy

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov v spolupráci so spoločnosťou KPMG Slovensko odovzdala na slávnostnom podujatí v bratislavskej Galérii Nedbalka certifikáty Transparentná firemná nadácia/nadačný fond deviatim subjektom. Certifikáty získali aj 3 nadačné fondy spravované Nadáciou Pontis.

Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadačný fond Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a po prvýkrát aj nečlenské organizácie Nadačný fondu Accenture pri Nadácii Pontis a Nadačný fondu Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu získali certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácií o svojej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Ten vytvorila v roku 2017 Asociácia firemných nadácií  s cieľom posilniť transparentnosť  prostredia a zaviazať firemné nadácie a nadačné fondy k systematickému a podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti nad rámec platnej legislatívy.

Považujeme za dôležité, aby sme k možnosti asignovať podiel z dane na verejnoprospešný účel pristupovali zodpovedne, eticky a transparentne. Preto musí transparentná firemná nadácia či nadačný fond spĺňať 19 kritérií. Vďaka tomu má odborná aj široká verejnosť jednoduchý prístup k podrobným informáciám o činnosti jednotlivých nadácií a nadačných fondov,“ vysvetľuje predsedníčka Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange.

Držitelia certifikátu transparentnosti. Foto: Tomáš Halász

Držitelia certifikátov musia  prehľadne komunikovať o dôležitých aspektoch riadenia organizácie, zverejňovať profily pracovníkov a členov všetkých orgánov, alebo tiež poskytovať detailné informácie o procese udeľovania grantov. Dôležitou súčasťou transparentného pôsobenia je zverejňovanie informácií o tom, aká časť z asignácie bola využitá na verejnoprospešný účel, na manažment nadácie a na komunikáciu programov. „Vďaka tomu sa nám darí dávať priame odpovede na mnohé dohady, ktoré v tejto oblasti existujú,“ dopĺňa Cocherová.

Certifikáty na slávnostnom podujatí odovzdala Helena Woleková, prvá dáma slovenskej sociálnej politiky, bývalá ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny a zakladateľka a dlhoročná správkyňa Nadácie Socia. „Už od Stupavskej konferencie v roku 1999 považujem dodržiavanie pravidiel transparentnosti vo vnútri tretieho sektora za kľúčové kritérium pre vnímanie jeho dôveryhodnosti. Zavedenie asignačného mechanizmu tento záväzok ešte posilnilo. Dnes nevidím zásadný problém v dodržiavaní transparentnosti a otvorenosti firemných nadácií. Jednak medzi nimi existuje zdravá rivalita a sú tiež nastavené ich vlastné samoregulačné mechanizmy. Ako oveľa väčšiu výzvu vnímam vytvorenie a presadenie strategického programového zamerania jednotlivých nadácií a nadačných fondov, ktoré by  flexibilnejšie reagovalo na reálne potreby spoločnosti a systematicky sa im venovalo. Zároveň si uvedomujem, že nie je vždy jednoduché nastaviť ich tak, aby boli dostatočne atraktívne pre ich správne rady a manažment a nepodliehali ich záujmom. Som však presvedčená, že tak ako sa firemné nadácie a nadačné fondy stali lídrami v transparentnosti, nájdu priestor na presadenie odvážnych a rôznorodých programov, uviedla Helena Woleková.

Od roku 2017 spolupracuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov pri audite a udeľovaní certifikátov so spoločnosťou KPMG. “Na základe požiadavky ASFIN sme preskúmali, či firemné nadácie a nadačné fondy zverejňujú informácie v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie. Dospeli sme k záveru, že si plnia svoje povinnosti, ku ktorým sa v rámci Kódexu zaviazali,“ potvrdil predseda Rady partnerov KPMG Ľuboš Vančo.

Cieľom Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov je ďalej šíriť princípy transparentnosti, preto sa o Certifikát Transparentná firemná nadácia/nadačný fond môžu  uchádzať aj subjekty, ktoré nie sú členmi ASFIN.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram