15. 03. 2011 Filantropia

Na Slovensku si otvoria podnikanie ďalší 10 nepočujúci

Vďaka nepočujúcim podnikateľom vznikne medicínske centrum na formovanie postavy, grafické štúdio či dieľňa na šitie padákov a jeho príslušenstva.

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Pontis podporil podnikanie ďalších desiatich nepočujúcich v 4. ročníku grantového programu Hľadáme ďalší zmysel – Pre Podnikanie. Každému z nich uľahčí štart pri založení živnosti finančná podpora až do výšky 3 320 eur.

Pred získaním samotného grantu na svoje podnikanie museli nepočujúci najprv absolvovať týždenný kurz tlmočený do posunkového jazyka. Kurz sazameral na vzdelávanie nepočujúcich v ekonomicko-právnych záležitostiach pri zakladaní podnikania a absolvovalo ho 19 nepočujúcich z celého Slovenska. Dvanásť z nich sa rozhodlo pokračovať vo svojich plánoch, predstúpili pred hodnotiacu komisiu a zabojovali o grant na začatie podnikania.

O nepočujúcich podnikateľoch rozhodla komisia

V hodnotiacej komisii sedeli tento rok Roman Krška, konzultant zo spoločnosti Accenture, Marcel Imrišek, partner poradenskej spoločnosti ProRate a Beata Dobová z Nadácie Integra, ktorá pravidelne poskytuje školiteľov na kurz v Tatrách. 

„Nepočujúci svoje zámery predkladali s veľkou sebadôverou ako ľudia, ktorí sú zvyknutí prekonávať prekážky. Možné problémy a nástrahy spojené s ich budúcim podnikaním brali ako niečo, čo možno príde, ale určite sa prekoná,“ povedal jeden z členov hodnotiacej komisie Marcel Imrišek. Podľa neho takýto pohľad určite viacerým pomohol k rozhodnutiu začať podnikať. „Verím, že práve absolvovanie tohto programu im pomohlo vidieť možnosti, ktoré majú, ale na druhej strane, aj  zreálnilo ich očakávania,“ dodal.

Konzultanta zo spoločnosti Accentrue Roman Krška najviac zaujala nepočujúca Lucia z Prievidze. Ako jediná chce integrovať nepočujúcich s počujúcimi v kaviarni s nepočujúcou obsluhou, kde sa zákazník môže naučiť posunok cez dotykovú obrazovku na stole a hneď si pomocou neho aj objednať. Inšpirovala sa zakladateľkou rovnakého projektu v Česku Martinou Zahálkovou, ktorú stretla práve na kurze Ako začať podnikať v Novom Smokovci. „Stretnutie s nepočujúcimi bol pre mňa silný zážitok. Nikdy pred tým som sa s nimi nerozprával. Prekvapilo ma ich zanietenie podnikať, pretože je extrémne ťažké, pokiaľ nemáte jedinečný nápad a dostatok financií,“ povedal Roman Krška. 

Biznis s grafikou i šitím padákov

Porota preskúmala návrhy finančných plánov, očakávania a schopnosti jednotlivých nepočujúcich i pravdepodobnosť úspechu založenia si biznisu. Grant nakoniec posunula medzi desiatich budúcich nepočujúcich podnikateľov, ktorí si budú postupne zakladať živnosti a rozbiehať svoje podnikanie v rôznych kútoch Slovenska. Príspevok z Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Pontis plánujú využiť napríklad na zriadenie medicínskeho centra na formovanie postavy, 3D gravírovacieho štúdia, grafického štúdia či dielne na šitie padákov a jeho príslušenstva.

„Grantový program je na svete už štyri roky a absolvovalo ho spolu 58 nepočujúcich so snom o práci, v ktorej by sa našli. Nepočujúci majú naozaj silnú túžbu sa v  konkurencii uchytiť. Veríme, že vzdelanie, ktoré im poskytujeme spolu s finančnou podporou, znásobí ich šance na úspech a ich život bude naozaj taký, aký si ho sami vysnívali,“ povedal šéf korporátnej komunikácie Slovak Telekomu Ján Kondáš o dlhodobej podpore Nepoč

O grantovom programe Hľadáme ďalší zmysel – Pre podnikanie

Grantový program Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácii Pontis už štvrtý rok pomáha nepočujúcim realizovať sny o zamestnaní, v ktorom by sa našli. Začať podnikať je výzvou aj pre zdravých ľudí. U zdravotne znevýhodnených je prekážok, ktoré ich môžu od podnikania odradiť, oveľa viac. Preto je finančná, poradenská a ďalšia pomoc poskytnutá uchádzačom hneď na začiatku podnikania. Informácie o doposiaľ vyškolených nepočujúcich podnikateľoch z minulých ročníkov spolu s profilmi niektorých z nich nájdete na stránke www.nepocujucipodnikatelia.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111