17. 05. 2017 Filantropia

Na Slovensku vznikol unikátny film z prostredia nepočujúcich

Film prináša návody na riešenie pre rodičov s nepočujúcim dieťaťom.

Na Slovensku sa ročne narodí približne až 200 detí s poruchou sluchu a 95 % z nich sa narodí počujúcim rodičom. To je prípad aj manželov Klaudie a Lukáša Oláhovcov. Ich dvojročný syn sa narodil ako nepočujúci. Manželia sa podujali v apríli minulého roku nakrútiť dokumentárny film, aby ponúkli informácie a autentické výpovede ďalším rodinám, ktorých postihol alebo postihne podobný osud.

V decembri 2015 sa Oláhovci dozvedeli, že ich syn má ťažkú obojstrannú percepčnú stratu sluchu. „V tom momente sme začali konať. U nás v rodine začalo krízové riadenie a už hodinu po prepustení z nemocnice sme volali na všetky dôležité telefónne čísla, ktoré sme od foniatričky dostali,“ popisuje Klaudia Oláhová, jedna z autorov dokumentárneho filmu. Prihlásili sa do programu Mobilný pedagóg, ktorý zastrešuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Zmyslom programu je pomoc rodine priamo u nich doma. Rodinu navštevuje odborník, ktorý ukazuje rodičom, ako správne rozvíjať dieťa. Práve účasť na úvodnom školení bola pre zrod filmu kľúčová. 

 „Vnímali sme, že sme dostali veľa pomoci a podpory. Bolo tam asi 50 rodín, ktoré dostali priamu a fantastickú pomoc v podobe mobilnej pedagogičky. Vtedy sme si povedali, že čo tí ostatní, ktorí nemajú to šťastie. Museli sme niečo urobiť, nemohli sme si to nechať pre seba. A prvou myšlienkou bolo nakrútiť dokumentárny film,“ pokračuje Oláhová.

Dokumentárny film Putovné načúvatka ponúka príbehy 5 rodín, ktoré majú deti s poruchou sluchu. Rodiny rozprávajú svoj vlastný príbeh. Hovoria o tom, ako sa o chorobe dozvedeli, ako postupovali, ako toto obdobie zvládali a čo všetko museli urobiť a robia. Návody na riešenie ponúkajú vo filme aj odborníci, foniatri, logopédka, pedagogičky, špeciálne pedagogičky, ľudia z tretieho sektora, ktorí v tejto problematike pracujú.

Dokumentaristi mapovali rodiny a ich deti od apríla do decembra 2016. Film má časozberný charakter, záver filmu tvorcovia obohatili o príbeh nepočujúceho Ladislava Ráca, ktorý je pozitívnym príkladom pre všetkých. Vyštudoval vysokú školu, pracuje ako zdravotná sestra na chirurgickej klinike v Košiciach.

Film je dojemným príbehom o tom, čo všetko rodičia chorých detí musia zvládnúť, ale zároveň poukazuje na to, že ak človek nájde vnútornú silu, podporu okolia a pozitívny príklad, dokáže oveľa viac ako si myslí. Film vyšiel z produkcie organizácie Roma media – Romed, ktorej tím sa viac ako 14 rokov špecializuje na zobrazovanie Rómov v médiách a práve film Putovné načúvatka bol témou nielen rómskou, ale celospoločenskou.

Bratislavská premiéra filmu sa uskutočnila 15. mája v priestoroch CineMax v OC Bory Mall. Fotky z premiéry si môžete pozrieť na tomto linku.

Film je voľne dostupný pre každého, kto potrebuje poradiť v neľahkej situácií.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111