15. 05. 2015 Zodpovedné podnikanie

Na Slovensku vzrastá trend firemného dobrovoľníctva

Dobrovoľníci z radov firiem pomáhajú svojmu okoliu a zároveň upevňujú tímového ducha.

Čas, ktorý zamestnanci strávia počas pracovného dňa pri dobrovoľníckych aktivitách prináša úžitok nielen tým, komu je pomoc venovaná, ale pomáha upevňovať aj motiváciu a spoluprácu v samotnom zamestnaneckom tíme.Viaceré firmy, ktoré podnikajú na Slovensku si to uvedomujú a aj tento rok sa zapojili do Medzinárodného dňa firemného dobrovoľníctva Give & Gain.

Šarišskí pivovarníci vysádzajú nové stromy

Takmer tridsať mužov a žien z Pivovaru Šariš opäť na jeden deň vymenili vôňu piva za vôňu stromov. V spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš pokračovali už piaty rok vo zveľaďovaní verejnej zelene. Okrem zamestnancov pivovaru sa k akcii pridali aj dobrovoľníci z radov občanov a občianskych združení. Sadili sa stromy pri populárnej cyklotrase Veľký Šariš – Prešov a druhá časť dobrovoľníkov sa pričinila o to, že Námestie Sv. Jakuba bude opäť obkolesené rozkvitnutými kvetmi.

„Teší nás, ako sa za tie roky podarilo vytvoriť už stálu skupinu nadšencov spomedzi pivovarníkov, ale aj našich ľudí, obyvateľov Veľkého Šariša a každý rok pribúdajú nové tváre,“ povedala o projekte Štefánia Lenzová, správkyňa Komunitnej nadácie Veľký Šariš a dodala: „Chceli sme sadenie načasovať na 15. mája, ktorý je medzinárodným dňom dobrovoľníctva, ale príroda si žiada svoje a stromy museli ísť do zeme čo najskôr.“

Pomocné ruky od Skanska

Dobrovoľnícky program Podaj ruku odštartovala Skanska pilotným projektom minulý rok, kedy sa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo takmer 150 účastníkov naprieč Slovenskou a Českou republikou. Do tohtoročného Podaj ruku 2015, ktorý sa uskutočňuje práve dnes, 15. mája sa v rámci Slovenska rozhodlo zapojiť viac ako stovka zamestnancov. 

„Projekt firemného dobrovoľníctva je súčasťou nášho dlhodobého cieľa presadzovať aktivity spojené s transparentným a zodpovedným podnikaním na trhu. V konkrétnych regiónoch a oblastiach kde pôsobíme svojou stavebnou činnosťou, ktorá mnohokrát vyžaduje trpezlivosť a pochopenie miestnych obyvateľov, chceme ukázať, že vieme byť nielen kvalitným, stabilným a spoľahlivým zhotoviteľom, ale i dobrým susedom. V spolupráci s miestnymi a mestskými úradmi, komunitnými centrami či dobrovoľníckymi organizáciami chceme prostredníctvom konkrétnych aktivít podať pomocnú ruku všade tam, kde je to v našich silách,“ opísala projekt Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s.

Hutníci pomôžu 14 organizáciám

Stovky dobrovoľníkov z radov najväčšej hutníckej spoločnosti na Slovensku a jej dcérskych firiem budú v piatok a sobotu (15.-16. mája) pomáhať 14 neziskovým organizáciám v regióne. Pôjde už o deviaty ročník firemných Dní dobrovoľníkov – U. S. Steel pre Košice 2015.

„Dni dobrovoľníkov sú medzi hutníkmi veľmi obľúbené a hneď prvý deň po spustení elektronického prihlasovania bola väčšina aktivít obsadená. Do podujatia U. S. Steel pre Košice 2015 sa zapojí viac než 500 zamestnancov hutníckej firmy, jej dcérskych spoločností a partnerských inštitúcií. Nebudú chýbať vrcholoví americkí a slovenskí manažéri, ale takisto štipendisti, ktorých firma podporuje v štúdiu na vysokých školách a univerzitách,“ informoval Ján Bača, hovorca spoločnosti. Dvojdňová akcia je vyvrcholením dobrovoľníckych aktivít, ktoré firma organizuje pre neziskové organizácie počas celého roka a rozširuje tak finančnú a materiálnu podporu o osobné prejavy spolupatričnosti a pomoc svojich zamestnancov.

Kvapka krvi, zbierka šatstva či čistenie okolia

Podujatie tradične odštartuje Hutnícka kvapka krvi v piatok ráno o 6.00 hod. v Hematologicko-transfúziologickom oddelení Nemocnice Košice – Šaca vo Vstupnom areáli U. S. Steel Košice, kde sú vítaní bezplatní darcovia krvi. Okrem dobrého pocitu bude prvým sto darcom uznania hodný ľudský skutok pripomínať aj pekné dobrovoľnícke tričko.

V piatok i v sobotu budú môcť nielen hutníci, ale i široká verejnosť darovať oblečenie pre deti a dospelých, posteľnú bielizeň, kuchynské a školské potreby pre  krízové centrum Arcidiecéznej charity v Košiciach, komunitné centrum ETP Slovensko v Šaci, charitný dom Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach a domovy na polceste v Košiciach a Prešove.

So zbieraním týchto potrebných vecí už dlhoročne pomáhajú hutníci na dôchodku združení v OZ Jeseň života. Zberné miesto bude preto v sídle združenia na Triede SNP 24 a takisto v Dome pokojnej staroby na Južnej triede 2, a to v piatok od 12.00-18.00 hod. a v sobotu od 8.00-15.00 hod. Na Južnej triede prevezmú aj záhradnícke náradie, semená, priesady či nepotrebný stavebný materiál.

V sobotu počas brigád budú dobrovoľníci pomáhať pri skrášľovaní areálu denného stacionára pre zdravotne znevýhodnenú mládež Klub Forresta Gumpa na Užhorodskej ulici aj dvoch detských domovov, a to na Hurbanovej a Štrbskej ulici. Tradične sa pustia do práce v botanickej  a zoologickej záhrade, ako aj v útulku pre zvieratá pri Haniske. Odborné zručnosti hutníkov využijú na Detskej historickej železnici v Čermeli a milovníci cyklistiky pomôžu pri čistení cyklochodníka v okolí Trsteného pri Hornáde.

Zdroj: Tlačové správy Pivovary Topvar, Skanska SK, a U. S. Steel Košice

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111