04. 08. 2023 Filantropia

Tému udržateľného potravinového systému sme premietli do série prednášok aj školenia pre učiteľky základných škôl

Nadačný fond METRO podporil aktivity Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a CEEV Živica.

V roku 2023 sa Nadačný fond METRO zameral na podporu aktivít organizácií, ktoré sa venujú cirkulárnej ekonomike. Prostredníctvom priamej podpory poskytol finančné prostriedky na dva projekty, ktorých aktivity sa realizovali do 30. 06. 2023:

Žiadateľ: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.
Projekt: ZELENÉ DILEMY 2023

Akadémia udržateľného potravinového systému 2023 pozostávala zo všeobecných prednášok o klimatickej zmene, potravinovom systéme, ich prepojení, smerovania EÚ a štátu v tejto oblasti a riešení, ktoré máme k dispozícii – témy ako znižovanie emisií na úrovni jednotlivých častí reťazca (výrobca, dopravca, spracovateľ, retail, gastro, spotrebiteľ).

Vznikne aj analýza Ukazovatele udržateľného poľnohospodárstva na Slovensku – zdravie pôdy, ktorá bude obsahovať: definovanie ukazovateľov udržateľného poľnohospodárstva/zdravia pôdy, aktuálnu situácia na Slovensku s dátami o daných indikátoroch, vytvorenie metodiky.

Žiadateľ: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Projekt: Potraviny od pôdy po uhlíkovú stopu

Téma Potraviny spája denné potreby každého človeka a vo vyučovacom procese pokrýva celú škálu environmentálnych problémov – od znečistenia a poškodzovania pôdy cez prípravky používané v poľnohospodárstve, jeho vplyv na krajinu, nadnárodný potravinársky priemysel vs. lokálni producenti, uhlíková stopa potravín, plytvanie potravinami atď. Téma potraviny je súčasťou vzdelávacích štandardov od materských škôl po stredné školy, avšak zväčša sa venuje zdravej výžive, vplyvu na ŽP len okrajovo. V projekte vyškolíme 20 učiteliek Zelených škôl, aby učili o potravinách z rôznych pohľadov a zároveň vedeli konkrétnymi opatreniami na školách znížiť množstvo potravinového odpadu a znížiť uhlíkovú stopu.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111