13. 03. 2017 Nadácia Pontis

Na úradoch sú online tlmočníci

Službu online tlmočník spúšťa v Košiciach čím ďalej viac mestských častí. Nepočujúci môžu komunikovať na miestnom úrade Západu, Krásnej a Pereša.

Preklad hovoreného jazyka do posunkovej reči reálnym tlmočníkom pri návšteve úradu prebieha cez počítač v programe Skype, kde si užívateľ pridá do kontaktov online tlmočníka. Ten je občanom so sluchovým postihnutím k dispozícií od 8:00 do 20:00 hodiny každý pondelok, stredu a piatok.

Záujemca o službu musí najprv poslať správu, či je tlmočník voľný a s akým problémom potrebuje pomôcť. Po jeho výzve mu môže zavolať a následne tlmočí komunikáciu občana pracovníkom úradu. 

Bezplatnú službu sprostredkuje Nadačný fond Telekom a Nadácia Pontis, ktorá oslovuje úrady s ponukou jej zavedenia. Ako prvý takúto možnosť pre nepočujúcich zaviedol v novembri Západ. Vo februári nasledovala Krásna a Pereš. 

Susedský spor 

„Riešili sme sťažnosť obyvateľky našej mestskej časti kvôli susedského sporu, pri ktorom sme nevyhnutne potrebovali služby tlmočníka pre nepočujúcich,“ opisuje jeden prípad starosta Jozef Karabin. Na Západe od zavedenia službu ešte nepotrebovali využiť. 

Nadácie na webstránke onlinetlmocnik.sk uvádzajú, že službu spustili, lebo každý má právo na plnohodnotný prístup k informáciám aj plnohodnotnú komunikáciu. „Cieľom je skvalitniť komunikáciu sluchovo postihnutých občanov s úradmi, predísť stresujúcim situáciám či nedorozumeniam“.  

Niektoré mestské časti vychádzajú v ústrety aj slabozrakým obyvateľom. Ťahanovce a Pereš majú na svojich webových stránkach možnosť zväčšiť si text alebo spustiť jeho hlasové čítanie. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111