28. 06. 2017 Zodpovedné podnikanie

„Na veku záleží“ oslavuje svoje 20. výročie

Projekt je unikátnym príkladom partnerstva verejných inštitúcií a súkromného sektora.

Účelom projektu, zastrešovaného spoločnosťou INCOMA Slovakia,  za podpory Philip Morris Slovakia, je predajcov zrozumiteľnými a zároveň kreatívnymi formami naučiť, aké sú ich práva a povinnosti pri predaji tabakových výrobkov a aké sú práva kupujúceho.

„Hlavným cieľom projektu Na veku záleží je zamedzenie predaja tabakových výrobkov neplnoletým a dodržiavanie Zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v praxi. Každoročne sa prostredníctvom projektu vyškolí viac ako 20 000 predajcov tabakových výrobkov. Predajcom sú poskytované rôzne pomôcky, ktoré im uľahčujú prácu a tiež komunikáciu so zákazníkmi,“ uviedla Bohumila Tauchmannová, koordinátorka projektu.

Možnosť spolupráce so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI) nám umožňuje merať úspešnosť projektu Na veku záleží.  Na základe kontrol SOI vidíme, že sa miera pochybenia pri predaji tabakových výrobkov postupne znižuje. V počiatočných rokoch sa tieto čísla približovali k 90 %. V roku 2008 bola miera pochybenia 64 % a v minulom roku došlo už  „iba“ v 29 %  k predaju tabakových výrobkov neplnoletým,“ dodala.

Viac informácií môžete nájsť na facebookovej funpage, prostredníctvom hashtagu #navekuzalezi alebo priamo na webovej stránke projektu www.navekuzalezi.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111