06. 01. 2016 Zodpovedné podnikanie

Nadácia Dalkia Slovensko zmenila meno. Po novom pomáha pod názvom Nadácia Veolia Slovensko

Aké projekty nadácia podporila v roku 2015?

Podujatie Deň krivých zrkadiel podporuje začlenenie mentálne postihnutých ľudí do komunity.

Po deviatich rokoch pôsobenia zmenila Nadácia Dalkia Slovensko svoje meno. Od 7. októbra 2015 vykonáva svoju činnosť pod novým názvomNadácia Veolia Slovensko. Ide o poslednú zmenu názvu v skupine Veolia Energia na Slovensku, ktorá nastala v rámci začlenenia medzinárodných aktivít skupiny Dalkia pod skupinu Veolia.

Nadácia od svojho vzniku podporuje aktivity predovšetkým v mestách a regiónoch, v ktorých pôsobia spoločnosti skupiny Veolia Energia. Orientuje sa na sociálnu pomoc pre zamestnancov spoločnosti a ich rodiny, na podporu zdravia, vzdelávania a športu. Súčasne prispieva na projekty ochrany a tvorby životného prostredia a zachovávania prírodných a kultúrnych hodnôt.

Aké aktivity nadácia podporila v roku 2015?

V roku 2014 nadácia poskytla finančné prostriedky v celkovej sume takmer 54-tisíc eur. Aj tento rok sa snažila vyhovieť čo najväčšiemu počtu žiadostí o pomoc – do konca novembra 2015 podporila 27 projektov za vyše 59 000 eur. Peniaze prerozdelila medzi školy a domovy sociálnych služieb, občianske združenia, športové kluby, pre najmenších vybudovala detské ihriská, náučné chodníky, prispela na kultúrno-spoločenské podujatia v mestách, v ktorých skupina Veolia pôsobí, podporila tiež aktivity zamerané na pomoc ľuďom s telesným i mentálnym postihnutím a mnohé iné.

Nadácia Veolia každoročne podporuje aj Deň krivých zrkadiel, ktorý pod heslom „Sme iní, nie horší. Dovoľte nám žiť s vami, nie vedľa vás…“ organizuje Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

 

Zdroj: Veolia Energia Slovensko

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111