02. 02. 2017 Zodpovedné podnikanie

Nadácia Kia Motors Slovakia podporí vzdelávanie a šport

Cieľom novej stratégie podpory do roku 2020 bude rozvoj vzdelávania a športu so zameraním sa na deti a mládež.

Zdroj: Nadácia Kia Motors Slovakia

Nadácia Kia Motors Slovakia v roku 2016 podporila celkovo 181 filantropických projektov v sume viac ako 1,6 milióna eur. Medzi najväčšie projekty patrila rekonštrukcia a revitalizácia Parku Ľ. Štúra v Žiline a komplexná rekonštrukcia budovy pediatrie a detskej ortopédie spolu s vybudovaním troch úplne nových ambulancií urológie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina. Trojicu najväčších projektov dopĺňa vyasfaltovanie cyklochodníka BikeKIA realizované v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.

Nasledujúce štyri roky sa v Nadácii Kia Motors Slovakia zameriame predovšetkým na oblasť vzdelávania a športu. Chceme vytvoriť deťom a mladým ľuďom zo žilinského regiónu nové možnosti pre ich osobný rozvoj,” povedal Eek-Hee Lee, predseda správnej rady Nadácie Kia Motors Slovakia.

Projekty menšieho i väčšieho rozsahu v oblasti vzdelávania budú zamerané najmä na podporu technického vzdelávania od najmenších detí až po stredoškolákov, výučbu cudzích jazykov, preventívne prednášky, ako aj pomoc znevýhodneným mladým ľuďom.

V oblasti podpory športu sa Nadácia Kia Motors Slovakia zameria na budovanie nových cyklochodníkov v rámci regiónu a propagáciu cyklistiky. Podpora bude smerovať aj pre zdravotne postihnutých mladých športovcov, pre športové kluby a športové aktivity zamerané na mládež.

Nadácia Kia Motors Slovakia odštartovala rok 2017 so zamestnaneckým grantovým programom orientovaným na rozvoj športových aktivít detí a mladých ľudí. Zamestnanci automobilky tak budú môcť sami odporučiť a podporiť projekt, ktorý považujú za zmysluplný a nápomocný pri rozvoji detí a mládeže v žilinskom regióne. Druhý zamestnanecký grantový program bude zameraný na podporu inovatívnych programov v oblasti vzdelávania. Pre oba grantové programy vyčlenila nadácia v roku 2017 sumu 300 000 eur.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.