08. 12. 2022 Nadácia Pontis

Nadácia Pontis oslavuje 25 rokov

Počas nášho pôsobenia sme zrealizovali desiatky projektov, ktoré pomáhali meniť Slovensko na lepšiu krajinu pre všetkých a ktoré prepájali dôležitých hráčov v kľúčových témach. Ako vnímajú nadáciu jej riaditelia, Martina Kolesárová a Michal Kišša, ktorí ju spoločne vedú od roku 2019?

Nadácia Pontis oslavuje 25 rokov od jej založenia, vy ste jej riaditeľmi viac ako 3 roky. Aké boli vaše začiatky v nadácii a čo sa zmenilo odkedy ste riaditeľmi? 

Martina: Do nadácie som prišla po štyroch rokoch strávených v zahraničí. Do pracovného tempa som skočila veľmi rýchlo. Prvá vec, ktorú som riešila, bolo podujatie pre ľudí z prvej Mapy sociálnych inovátorov. Mala som možnosť veľmi rýchlo navnímať pracovný tím Pontisu, keďže som zostávala v práci celkom dlho . Zároveň som lepšie spoznala aj slovenský občiansky sektor či  inovátorov a inovátorky z biznisu. Bolo to pre mňa veľmi intenzívne obdobie, ale Pontis vtedy a Pontis teraz sú stále v niečom rovnaké. Je to prijímajúca, rešpektujúca a priateľská atmosféra. Od začiatku som sa tu cítila ako doma. Akoby som vždy mala byť súčasťou Pontisu. Myslím, že za vyše 3 roky „riaditeľovania“ sme sa naučili lepšie pracovať s tímom, vytvorili sme silnú kostru organizácie s cieleným oslabovaním hierarchickej štruktúry, v súlade s víziou tímu tímov (z ang. Team of Teams). Myslím, že interné fungovanie je profesionálnejšie, čo je pri raste nutné, zároveň sa stále snažíme zachovávať si priateľskú a neformálnu atmosféru. Môj osobný pocit z Pontisu sprevádza veľký rešpekt k tímu, ktorý vedieme, a zároveň veľká zodpovednosť za to, aby si Pontis nielen zachoval svoje dobré meno, ale aby sme boli stále silnou, relevantnou, a zároveň neustále sa zlepšujúcou organizáciou.  

Michal: Ja som do nadácie prišiel tak trochu náhodou a moja kariéra mohla mať iný smer, ak by som prijal miesto v domácej redakcii Hospodárskych novín. Veľmi sa mi ale páčila myšlienka pracovať v občianskej organizácii, ktorá sa venuje zlepšovaniu spoločnosti okolo seba, tak som sa rozhodol pre Pontis. Jednou z prvých vecí, ktorú som v kancelárii videl, boli plagáty z akcie Ro(c)k volieb, ktorej som bol aj ja v roku 1998 cieľovou skupinou a ktorú som zažil na vlastnej koži. Asi to tak malo byť. Nastúpil som v roku 2007. V Pontise vtedy pracovalo dokopy 12 ľudí a vianočné večierky sme mali ešte niekoľko ďalších rokov u niekoho doma. Žili sme však témami, ktoré neboli malé – podpora politických väzňov na Kube, pomoc s transformáciou post-komunistických krajín na Balkáne alebo projekty v Bielorusku. Popri tom sme hľadali cesty, ako rozbehnúť na Slovensku témy zodpovedného podnikania, firemného dobrovoľníctva či firemnej filantropie. Vždy sme boli, a to nám aj ostalo, organizáciou, ktorá dbá na to, aby sme robili zmysluplné veci a robili ich profesionálne.  

Od svojho vzniku realizovala Nadácia Pontis stovky rôznych projektov. Viete vyzdvihnúť nejaké konkrétne aktivity, na ktoré ste najviac hrdí? 

Martina: Keď sa stretávam s ľuďmi, ktorí Pontis nepoznajú, často začínam príbehom Pontisu v 90-tych rokoch, akú úlohu zohral vo formovaní demokracie a podpore aktívneho občianstva v rozhodujúcich voľbách v roku 1998. Kampaň Ro(c)k volieb a podpora transformácie smerom k fungujúcej liberálnej demokracii je silná stopa v DNA Pontisu. Okrem toho vyzdvihnem aktivity v oblasti zodpovedného podnikania či založenie Fondu pre transparentné Slovensko. Myslím, že je to práve Pontis, ktorý výrazne formoval a formuje, ako vnímame zodpovedné podnikanie na Slovensku a dáva mu význam. Z novších aktivít je to jednoznačne program Generácia 3.0, ktorý je vlastne prvým akcelerátorom pre sociálne inovácie na Slovensku, prešli sme si 5-ročným procesom šírenia inovácií zdola. Program pomohol desiatkam kvalitných organizácií vo vzdelávaní, aby dokázali šíriť svoje riešenia do slovenských škôl.

Tím Nadácie Pontis pri oslave 25. výročia.

Za posledné roky ste podstúpili viacero zmien. V čom je iná Nadácia Pontis v roku 2022 oproti Nadácii pre občiansku spoločnosť z 1997?

Michal: Duch robiť zmysluplné, relevantné a prospešné veci zostal. Zostala aj profesionalita a nadšenie ľudí pre témy, na ktorých pracujú. A čo je pre mňa najdôležitejšie, zostala aj priateľská atmosféra, kultúra slobody rozhodovania spojená so zodpovednosťou za svoje projekty, podporujúce a pomáhajúce riadenie a hľadanie najlepších spoločných riešení bez ohľadu na to, kto ich navrhne. Toto podľa mňa tvorí úplný základ toho, že veci ktoré robíme, majú zmysel a vo veľkej väčšine sú úspešné. 

Jednou zo základných hodnôt Nadácie Pontis sú jej ľudia. Akí sú ľudia v Nadácii Pontis? 

Michal: Pontis vždy priťahoval šikovných ľudí, ktorí majú liberálnodemokratické hodnoty bez ohľadu na to, či sú konzervatívci alebo liberáli. Na pohovoroch často počúvame, že ľudia našu prácu obdivujú, a preto sa chcú k nám pridať, čo nás veľmi teší, ale aj zaväzuje. Stále robíme veci preto, že chceme niečo zmeniť, nie preto, aby sme zarobili veľa peňazí alebo spravili závratnú kariéru. Preto sa u nás stretávajú ľudia s veľmi podobným nastavením. A ak sme zajedno v týchto základných veciach, potom sa omnoho lepšie ide za jedným cieľom.  

Aké je vaša vízia pre Nadáciu Pontis na ďalších 25 rokov? 

Martina:  Vízia Pontisu je byť stále učiacou sa organizáciou, ktorá čerpá zo svojich skúseností, ale zároveň neustále reaguje na potreby spoločnosti a hľadá cesty, aby dochádzalo k reálnej zmene v oblastiach, do ktorých sa pustíme. Tie sa budú časom meniť tak, ako sa mení spoločnosť, ale Pontis a ľudia, ktorí ho tvoria popri vízii, zostanú verní hodnotám slobodnej, otvorenej a empatickej spoločnosti. Verím v silu Pontisu, networku, ktorý je okolo nás, a vidím Pontis budúcnosti ako ešte silnejšiu organizáciu, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v nastávajúcej nevyhnutnej transformácii slovenského občianskeho sektora.  

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.