17. 09. 2015 Nadácia Pontis

Nadácia Pontis podporuje Spoločné vyhlásenie Výzvy k ľudskosti a mimovládnych organizácií

Vyhlásenie nadväzuje na verejnú iniciatívu Výzva k ľudskosti, ktorú doteraz podporilo viac ako 11-tisíc ľudí.

Utečenci na železničnej stanici Keleti Pálya Udvar v Budapešti. Foto: Tomáš Benedikovič, Denník N

Prežívame jednu z najväčších utečeneckých kríz od druhej svetovej vojny. Tisíce ľudí dnes opúšťajú svoje domovy a utekajú pred prenasledovaním či vojnovým konfliktom. Utekajú mladí i starí, muži a ženy, rodiny s deťmi a málokedy si uvedomujeme, že na dlhej a náročnej ceste sú často aj deti bez sprievodu svojich rodičov.

Veľmi nás znepokojila augustová tragédia neďaleko našich hraníc, pri ktorej umrelo 71 ľudí hľadajúcich lepší život. Nie je nám ľahostajné, v akej krajine a v akom svete budeme žiť. Aj preto podporujeme Výzvu k ľudskosti. Sme presvedčení, že v dnešných časoch sú ľudskosť, morálna podpora a kultivovaná komunikácia zo strany jednotlivcov, firiem i štátu veľmi dôležité. Veríme, že slovenskej vláde a vládam ďalších európskych krajín sa podarí prijať také rozhodnutia, ktoré prinesú dlhodobé riešenie utečeneckej krízy, pomôžu tým, ktorí to potrebujú a ktoré budú viesť k solidarite so slabšími.

K Výzve k ľudskosti sa môžete pridať aj vy. Ak chcete pomôcť, môžete tak urobiť finančne alebo materiálne cez Výzvu k ľudskosti alebo cez darcovský portál DobraKrajina.sk

V Nadácii Pontis sa usilujeme byť nápomocný najmä Lige za ľudské práva, ktorá je súčasťou nášho darcovského portálu DobraKrajina.sk. Liga pomáha utečencom, ktorí prechádzajú Slovenskom, dostať sa do cieľovej stanice, kde majú príbuzných a rodiny a kde veria v lepší začiatok. V spolupráci s Ligou za Ľudské práva a Nórskou advokátskou komorou budeme tiež už v novembri organizovať právny tréning pre advokátov Utečenci a ich práva – od dohovorov k praxi, ktorý sa bude týkať azylového práva a prístupu zohľadňujúceho ľudské práva voči žiadateľom o azyl a utečencom. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111