20. 10. 2014 Zodpovedné podnikanie

Nadácia Pontis sa pridáva k celosvetovej kampani Týždeň pro bono

Zmysluplné projekty nie sú výsadou ľudí pracujúcich v neziskovkách. Aj ľudia z firiem môžu zmeniť svet a svojou hlavou zlepšiť veci vo svojom okolí.

Týždeň pro bono sme odštartovali s európskymi partnermi v sídle Nadácie BMW v Berlíne.

Každý rok, tisíce ľudí po celom svete využívajú svoje zručnosti v marketingu, práve, ľudských zdrojoch, IT či stratégii, aby podporili neziskové organizácie. Profesionáli z firiem konajú nad rámec svoji pracovných povinností a osobných záujmov, aby prispeli k riešeniu spoločenských problémov.

Ľudia z firiem bezplatne pomáhajú

Týždeň pro bono je celosvetová kampaň, ktorá oslavuje pro bono služby a ľudí, ktorí využívajú svoje profesionálne zručnosti na zmysluplné projekty. Počas týždňa od 19. do 25. októbra partnerské organizácie v Európe, Amerike a Ázii organizujú podujatia a aktivity na podporu myšlienky pro bono. Ku kampani sa pridáva aj Nadácia Pontis, ktorá už od roku 2010 prepája zamestnancov firiem s neziskovými organizáciami v rámci programu Hlavy pomáhajú. Ľudia z firiem im bezplatne, teda pro bono, poskytujú pomoc v rôznych oblastiach ako je PR a marketing, manažment, či IT ľudské zdroje.

„Väčšina neziskových organizácií nemá prístup k profesionálnym službám, ktoré potrebujú pre efektívnejšie napĺňanie svojho poslania. O to viac nás teší, že rastie počet firiem a ľudí, ktorí chcú využiť to, v čom sú dobrí, na zmysluplné projekty, ktoré prinášajú pozitívne zmeny,“ vysvetľuje Monika Brošková, ktorá program zastrešuje. Cieľom Nadácie Pontis je, aby neziskovky mohli lepšie využívať bro bono služby, ktoré im pomôžu naplniť ich potenciál a dosahovať pozitívne zmeny či už v oblasti zvyšovania transparentnosti a boja proti korupcii, alebo v pomoci ohrozeným a znevýhodneným ľuďom na Slovensku.

Tento rok sa na pomoc neziskovkám pridali aj kreatívci

Počas najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto sa na jeden deň spojilo aj sedem kreatívnych tímov reklamných a komunikačných agentúr, aby počas 12 hodinového Kreatívneho maratónu v Connecte v bratislavskej Cvernovke pracovali na kampaniach a komunikačných stratégiách pre známe neziskovky.

Nadácia Pontis chce naďalej pokračovať v poskytovaní a rozvíjaní pro bono služieb aj vďaka firmám, ktoré sú členmi skupiny Engage. Ide o zoskupenie 22 firiem, ktoré zapájajú svojich zamestnancov do dobrovoľníctva a ktoré sú presvedčené, že firemné dobrovoľníctvo je súčasťou spoločenskej zodpovednosti, vysokej firemnej kultúry i spôsobom rozvoja ľudského kapitálu firmy. Prináša pozitíva v oblasti budovania imidžu firmy, zamestnaneckej politiky a inovácií.

Nadácia Pontis sa pripája k celosvetovému Týždňu pro bono a vo štvrtok 23. októbra organizuje stretnutie s členskými firmami skupiny Engage, ktorá združuje lídrov vo firemnom dobrovoľníctve.

Prehľad zapojených krajín, partnerov  a podujatí vo svete nájdete na stránke kampane www.probonoweek.org.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.