11. 11. 2020 Zodpovedné podnikanie

Nadácia Pontis vyhlásila najzodpovednejšie firmy za rok 2019. Hlavnú cenu získali ESET a Profesia

Nadácia Pontis už po dvadsiaty raz ocenila firmy z celého Slovenska za ich zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Okrem ocenenia Via Bona Slovakia 2019 v šiestich hlavných kategóriách udelila aj tri špeciálne ceny. Slávnostný galavečer sa prvýkrát konal online.

Ocenenia Via Bona Slovakia 2019 mala Nadácia Pontis udeliť ešte v apríli. Pre pandémiu galavečer presunula na november, ktorý však zasiahla druhá vlna koronavírusu. Ceny za zodpovedné podnikanie tak po prvý raz v histórii udelila online. „Doba si žiada, aby sme boli pripravení na zmeny. Sme radi, že sme našli spôsob, ako úprimne poďakovať firmám a najmä ľuďom, ktorí v nich pracujú, za to, že pomáhajú, aby bolo Slovensko lepšou krajinou,“ uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Do jubilejného 20. ročníka Via Bona Slovakia sa prihlásilo 38 malých, stredných i veľkých firiem s 52 príkladmi zodpovedného podnikania. Nezávislé hodnotiace komisie, zložené z odborníkov z firemného, neziskového i verejného sektora, posunuli do finále 20 nominácií a v druhom kole spomedzi nich vybrali víťazov.

Okrem šiestich hlavných kategórií udelila Nadácia Pontis aj tri špeciálne ceny – Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, ktorú nadácia odovzdáva pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a cenu Dobre spravovaná firma, ktorú udelila v spolupráci so Slovenskou asociáciou Corporate Governance. O Cene verejnosti rozhodovali čitatelia denníka SME, ktorí v online ankete hlasovali za najinšpiratívnejší príklad zodpovedného podnikania.

Víťazom hlavnej kategórie Zodpovedná veľká firma sa stala spoločnosť ESET, ktorá získala ocenenie aj v kategórii Dobrý partner komunity. Ocenenie v druhej hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma získala spoločnosť Profesia.

Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia 2019

Víťazom v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma sa stala spoločnosť ESET.

Hlavnými piliermi CSR stratégie spoločnosti sú etika v podnikaní, spokojní zamestnanci, lepšie Slovensko vďaka kvalitnejšiemu vzdelávaniu a výskumu a ochrana životného prostredia. Pri tvorbe technológií sa firma zameriava na inovácie a bezpečný digitálny svet pre každého – dôkazom je aj aplikácia pre zodpovedný prístup k ochrane detí na internete či podpora softvérov pre zrakovo znevýhodnených. Vo vzťahu k zamestnancom poskytuje podporu pre začínajúcich lídrov i rozvojové programy pre každého. Dvakrát ročne sa môžu zamestnanci zapojiť do zamestnaneckého grantového programu a majú možnosť zúčastňovať sa dobrovoľníckych aktivít aj v pracovnom čase. Cieľom spoločnosti je tiež popularizovať vedu a výskum na Slovensku, preto prostredníctvom podujatia ESET Science Award v tomto roku už druhýkrát ocenila najlepších domácich vedcov.

Ocenenie v hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma získala spoločnosť Profesia.

Profesia už od svojho vzniku zohľadňuje inkluzívny prístup a rešpektovanie diverzity vo všetkých svojich hodnotách. Firma zamestnáva rovnaký počet mužov a žien, medzi nimi aj príslušníkov menšín a nezabúda ani na matky s deťmi či ľudí so zdravotným znevýhodnením. Zamestnanci Profesie svojeskúsenosti a poznatky odovzdávajú ďalej vo forme expertnej pomoci – organizujú workshopy a tréningy pre neziskové organizácie, vzdelávajú tiež riaditeľov škôl v oblasti ľudských zdrojov. V rámci programu Výpomoc so srdcom organizujú workshopy, kde predstavujú príklady dobrej praxe so zamestnávaním zdravotne znevýhodnených ľudí.

Víťazom v kategórii Zelená firma, ktorá kladie dôraz na obehovú ekonomiku, sa stala spoločnosť JRK Slovensko s projektom spravodlivej evidencie odpadov ELWIS.

Snahou spoločnosti je zlepšovať odpadové hospodárstvo, a to znižovaním množstva zmesového komunálneho odpadu a zvyšovaním miery triedenia. Na dosiahnutie týchto cieľov vyvinula spoločnosť inovatívne a edukatívne riešenie, ktoré vnáša do riadenia odpadov transparentnosť. Spravodlivý systém evidencie odpadov ELWIS prináša samosprávam prehľad o reálnych množstvách odpadu zo slovenských domácností a subjektov tým, že monitoruje zber nádob a vriec s odpadom. Analýzou týchto dát môžu mestá a obce prijímať potrebné opatrenia a nastaviť pre svojich občanov spravodlivý systém poplatkov za odpad a jeho lepšie triedenie.

 

V kategórii Skvelý zamestnávateľ sa stala najúspešnejšou spoločnosť Whirlpool Slovakia, ktorá na pracovisku dlhodobo presadzuje rozmanitosť a prístup bez predsudkov.

Z celkového počtu zamestnancov tvoria 40 % ženy, 18 % zamestnancov pochádza z marginalizovanej skupiny Rómov a 7 % zamestnancov tvoria ľudia so zdravotným znevýhodnením. Vďaka adaptačnému procesu nových zamestnancov a rekvalifikácii súčasných zamestnancov vo vlastnom rekvalifikačnom a tréningovom centre sa spoločnosti darí znižovať nielen nezamestnanosť v regióne, ale aj fluktuáciu pracovníkov.

V rámci tejto kategórie bola udelená aj špeciálna cena – Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, ktorú získali Slovenské elektrárne za cielenú podporu žien v rodovo netradičnom odvetví energetického priemyslu.

V kategórii s názvom Dobrý partner komunity za strategickú pomoc okoliu a podporu sociálnych inovácií zvíťazila spoločnosť ESET s projektom ESET Science Award, ktorého cieľom je zvyšovať spoločenskú prestíž vedy na Slovensku. Okrem ocenenia výnimočných vedcov a vedkýň sa firma snaží aj o otvorenie verejnej diskusie na tému vedy, ktorá je dlhodobo na okraji záujmu spoločnosti.

Ocenenie v kategórii Sociálne inovácie získala spoločnosť LETMO za aktívne rozvíjanie produktov a služieb a budovanie komunity pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Firma vytvorila unikátnu mobilnú aplikáciu VozickarMAP, ktorá umožňuje nájsť najbližšie bezbariérové objekty, komentovať ich stav alebo sa opýtať komunity vozičkárov. V súčasnosti je v nej zaznamenaných viac ako 4 000 objektov, napríklad WC, reštaurácie, školy alebo obchody.

Víťazom špeciálnej ceny Dobre spravovaná firma sa stala ČSOB Banka. Ocenenie získala za transparentnosť pri zverejňovaní údajov o správe spoločnosti v súlade s princípmi Corporate Governance.

Cenu verejnosti v ankete denníka SME získala spoločnosť LYRA, ktorá pri výrobe kvalitných čokolád využíva energeticky úsporné technológie i ekologickú likvidáciu odpadu. Firma vytvorila tzv. Blockchain čokoládu, ktorá vnáša do procesu výroby a distribúcie čokolády transparentnosť, nielen z hľadiska použitých surovín, ale aj časovej vystopovateľnosti produktov. V Kolumbii, odkiaľ pochádza väčšina surovín na výrobu čokolád LYRA, podporuje miestnych farmárov i mladých ľudí, ktorí sa učia, ako využiť svoj potenciál a stať sa dobrým lídrom.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram