06. 02. 2017 Nadácia Pontis

Nadácia Pontis vyhlasuje prvý ročník ocenenia GENERÁCIA 3.0

Chce podporiť najlepšie vzdelávacie prístupy na Slovensku.

Foto: Web súťaže

Bratislava 6. februára (SkolskyServis.sk) – Zmena vo vzdelávaní na Slovensku sa už deje. Zdola. Dokazujú to progresívni učitelia či mimovládne organizácie, ktorým záleží na tom, aby deti chodili do školy s radosťou. Nečakali na reformy, ale začali vo svojom okolí zavádzať moderné vzdelávacie prístupy. Nadácia Pontis ich každý rok vyhľadá, spoločensky ocení, finančne podporí, zmeria ich dopad a pomôže šíriť ďalej. Prvý ročník ocenenia s názvom Generácia 3.0 vyhlasuje už dnes. 

Dosiahnuť lepšiu budúcnosť našich detí a tiež konkurencieschopnosť Slovenska je možné len okamžitým riešením situácie vo vzdelávaní. Už dnes existujú pokrokové projekty, ktoré dokážu motivovať pedagógov a presadzovať lepšie učenie našich detí. „V prvom rade im chceme dať spoločenské uznanie, ktoré si zaslúžia. Zároveň chceme spojiť kľúčových hráčov. Veríme totiž, že zmenu vzdelávania dosiahneme skôr, ak spolu najväčší hráči a progresívne osobnosti budú komunikovať, zdieľať príklady najlepšej praxe a deliť sa o know-how,“ vysvetľuje ciele projektu Generácia 3.0 Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis.

Za hranice bežnej podpory

K zisku ocenenia Generácia 3.0 sa viaže finančná pomoc. No projekt Generácia 3.0 chce ísť ešte ďalej, za hranice bežnej podpory. „Ocenením sa to neskončí. S vybranými projektmi budeme pracovať ďalej. Chceme zmerať ich dopad a overiť ich účinnosť a efektívnosť. Poskytneme im podporu odborníkov, ktorí pomôžu s nastavovaním projektu. Overené prístupy plánujeme ďalej rozširovať a zároveň ich ponúkneme Ministerstvu školstva ako príklady úspešného vzdelávania,“ objasňuje L. Surotchak. 

Zapojiť sa môžu všetci so skvelými vzdelávacími projektmi

Na ocenenie Generácia 3.0 sa môžu nominovať základné školy, stredné školy, školské zariadenia, vysoké školy, mimovládne neziskové organizácie a iniciatívy venujúce sa vzdelávaniu. Prihlasovať môžu svoje projekty, ktoré v deťoch a mladých ľuďoch podporujú radosť zo vzdelávania.

Najlepšie projekty budú vzdelávať Generáciu 3.0

Pri výbere sa Nadácia Pontis zameria na projekty, ktoré najlepšie formujú vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí. Podľa odborníkov totiž nasledujúce dve dekády prinesú prevratné technologické a spoločenské zmeny, ktoré zásadne ovplyvnia náš doterajší spôsob života a práce. „Chceme, aby sa takéto prístupy dostali do čo najviac škôl a ovplyvnili tak generáciu, ktorá bude pripravená na výzvy budúcnosti – generáciu 3.0,“ hovorí L. Surotchak a dodáva: „Nehľadáme príklady len pre elitné školy. Chceme oceniť prístupy, z ktorých sa môže inšpirovať akákoľvek škola na Slovensku.“

Výnimočné vzdelávacie prístupy môžu už dnes podať prihlášku na stránke www.generacia30.sk, kde nájdu aj všetky potrebné informácie.

Uzávierka prihlášok je 16. marca 2017. 
Slávnostné vyhlásenie ocenení GENERÁCIA 3.0: 3. mája 2017

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.