27. 02. 2017 Nadácia Pontis

Nadácia Pontis vzdeláva vysokoškolských študentov ako pomáhať

Nadácia Pontis spolupracuje s najväčšími slovenskými univerzitami pri vzdelávaní študentov.

Ilustračné foto; skolskyservis.teraz.sk

Bratislava 27. februára (SkolskyServis.sk) – Tí môžu riešiť reálne právne prípady neziskových organizácií či vypočuť si priamo od odborníkov z firiem príklady dobrej praxe z oblasti spoločenskej zodpovednosti. Predmety si mohli zvoliť aj v tomto, práve začínajúcom, semestri.

Unikátny predmet spája právnické vzdelávanie s potrebami spoločnosti

Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského si môžu študenti zapísať predmet Právna klinika neziskového sektora. Spája právne potreby mimovládnych organizácii, vzdelávanie budúcich právnikov a dobrú vôľu advokátov a advokátskych koncipientov. 

„Študenti pod vedením advokáta riešia reálne problémy neziskových organizácií. V závislosti od závažnosti prípadu pracujú v dvoj- až štvor-členných skupinách. Majú kľúčový podiel na vypracovaní konkrétneho výstupu,“ vysvetľuje Barbora Pálešová z Nadácie Pontis, ktorá koordinuje program Advokáti Pro Bono a spoluorganizuje tento predmet.

Zadania organizácii sa líšia podobne ako ich zamerania – o pomoc žiadajú centrá, ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím či z marginalizovaných skupín, organizácie zameriavajúce sa na ochranu životného prostredia, environmentálnu výchovu a pod. Študenti sa tak môžu zamerať na oblasť, ktorá ich najviac zaujíma, vyskúšať si prácu s reálnym klientom a vypestovať si vzťah k poskytovaniu pro bono pomoci ešte počas štúdia.

Univerzita Komenského a Nadácia Pontis v tomto semestri akreditovaný predmet otvorili už po piaty raz. Študentom budú poskytovať supervíziu advokátska kancelária bnt attorneys-at-law, Márton & Partner, Schönherr, a korporátny člen programu DELL. Doteraz ho absolvovalo vyše 80 študentov, ktorí pomohli viac ako tridsiatke neziskových organizácií. 

O spoločenskej zodpovednosti „z prvej ruky“

Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave a Technickej univerzity v Košiciach zase majú možnosť spoznať, čo znamená spoločenská zodpovednosť firiem v praxi. Počas celého nasledujúceho semestra sa budú môcť zúčastniť prednášok plných praktických skúseností a prípadových štúdií. 

„Študenti nahliadnu priamo do „kuchyne” zodpovedného podnikania. Každý týždeň totiž môžu diskutovať s podnikovými expertmi na aktuálne témy v tejto oblasti, ako sú napríklad motivácia zamestnancov, obehová ekonomika, diverzita na pracovisku, firemné dobrovoľníctvo a podobne,“ vysvetľuje Tatiana Čapová, ktorá kurzy koordinuje a zároveň pracuje ako programová koordinátorka pre CSR v Nadácii Pontis/Business Leaders Forum. 

Akreditovaný predmet Spoločenská zodpovednosť firiem v praxi organizuje združenie Business Leaders Forum (BLF) pri Nadácii Pontis v spolupráci s vyššie uvedenými univerzitami. „Ak si študenti osvoja výhody zodpovedného podnikania už počas štúdia, je veľká pravdepodobnosť, že budú neskôr takéto firmy aj vyhľadávať a uplatňovať naučené princípy v praxi, prípadne sa sami stanú zakladateľmi zodpovedných firiem,“ dodáva T. Čaplová. 

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa predmet prednáša v anglickom jazyku, aj vďaka tomu sa ho minulý semester zúčastnili študenti dovedna z 11-tich krajín. Svoju účasť na kurzoch v letnom semestri 2016/2017 potvrdili zástupcovia z nasledujúcich líderských spoločností na Slovensku: Adient Slovakia ; GETRAG FORD Transmissions Slovakia; Kia Motors Slovakia; Kaufland Slovenská republika; Martinus.sk; NEAT; Philip Morris Slovakia; Skanska SK; Slovenská sporiteľňa; TaylorWessing e/n/w/c advokáti; Tesco Stores SR; TNT Express Worldwide; T-Systems Slovakia; U. S. Steel Košice; Volkswagen Slovakia; Východoslovenská energetika a WHIRLPOOL Slovakia. Poznatky z oblasti zodpovedného podnikania si prostredníctvom inšpiratívnych prednášok a diskusií opäť rozšíri viac ako 100 študentov. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.