26. 03. 2016 Zodpovedné podnikanie

Nadácia Veolia Slovensko oslavuje 10 rokov

Nadácia Veolia Slovensko si tento rok pripomína okrúhle 10. výročie. Jej podporu využilo už 169 projektov.

Deň krivých zrkadiel chce verejnosť naučiť vidieť ľudí s mentálnym postihnutím cez správnu optiku.

Nadácia Veolia Slovensko počas svojej existencie podporila 169 projektov v celkovej sume takmer 450 000 eur predovšetkým v oblasti  sociálnej pomoci, vzdelávania, športu, kultúry ako aj životného prostredia  v mestách, kde pôsobí skupina Veolia. Svoju pomoc rovnako venovala aj zamestnancom skupiny a ich rodinám, ktorí sa ocitli v neľahkých životných situáciách.

S podporou Nadácie Veolia Slovensko sa pravidelne realizujú aj vzdelávacie súťaže pre žiakov základných škôl zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k ekológii. Počas desaťročnej histórie sa do súťaže zapojilo takmer 40-tisíc žiakov základných škôl v mestách, kde pôsobí skupina Veolia.  

V roku 2015 podporila Nadácia Veolia Slovensko v rámci celého Slovenska 31 projektov za vyše 61 tisíc eur. Najviac ich bolo v oblasti vzdelávania a osvety, kde sa podporili školské projekty na školách vo viacerých mestách. Nadácia Veolia Slovensko pomohla napríklad vybudovať náučný chodník v priestoroch školy, podporila mládežnícky parlament a umožnila pobyt žiakov zo sociálne slabších rodín v Chorvátsku. V sociálnej oblasti prispela nadácia domovom dôchodcov a sociálnych služieb a združeniam na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.

Medzi ciele Nadácie Veolia Slovensko patrí aj podpora mládežníckeho športu. Vlani podporila napríklad športové kluby venujúce sa hokeju, volejbalu, basketbalu a modernej gymnastike. V neposlednom rade nadácia minulý rok podporila aj kultúrne podujatia a komunitné projekty. Vďaka jej pomoci sa dobudovali pohybové aktivity v lučeneckom parku, hracie prvky na breznianskom ihrisku a prispelo sa na organizáciu kultúrnych akcií vo viacerých mestách.

Viac informácií o pôsobení nadácie, podporených projektoch, ako aj žiadosť o podporu z nadácie nájdete na stránke: www.veoliaenergia.sk/nadacia-veolia-slovensko.

 

Zdroj: TS Veolia Slovensko

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.