04. 12. 2017 Zodpovedné podnikanie

Nadácia Veolia Slovensko podporuje dobrovoľníctvo svojich zamestnancov

Zamestnanecké granty prepájajú zaangažovanosť zamestnanca s pomocou komunite.

Nadácia Veolia Slovensko podporuje dobrovoľnícke aktivity všetkých zamestnancov skupiny Veolia na Slovensku prostredníctvom programu Zamestnanecké granty. Podmienkou získania finančného príspevku z grantu je osobná účasť zamestnanca ako dobrovoľníka na projekte, ktorý prihlásil.

Tento rok sa do programu zapojilo viac ako 40 zamestnancov skupiny Veolia na Slovensku. Porota vyberala z naozaj zaujímavých a inšpiratívnych projektov. Vďaka finančnej pomoci Nadácie Veolia Slovensko a úsiliu dobrovoľníkov budú mať žiarski škôlkari nový nábytok a škôlkari z Bratislavy si zdokonalia svoje pohybové schopnosti na novom lezeckom kopci. Odstráneniu bariér v areáli školy pre ZŤP deti a v prírodnej učebni sa budú tešiť bratislavskí žiaci. Nadácia tradične prispeje aj na podporu športu a zdravia detí, dospelých a seniorov. Finančné prostriedky boli vyčlenené aj na detské ihriská, tvorivé dielne, detské folklórne súbory ako aj na uchovanie ľudových tradícií. Finančná pomoc bola tento rok venovaná aj na výchovu mládeže v oblasti športového rybárstva, ekológie a hydrobiológie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111