09. 03. 2016 Zodpovedné podnikanie

Nadácia Volkswagen Slovakia otvára v roku 2016 dva nové grantové programy

Nadácia Volkswagen Slovakia pre veľký záujem zvýši v tomto roku počet grantových programov až na 11 a podporí o 60 projektov viac ako minulý rok.

Nadácia VW Slovakia okrem iného dlhodobo podporuje dopravnú výchovu detí už v materských školách.

Nadácia Volkswagen Slovakia už ôsmy rok podporuje vzdelávanie na celom Slovensku. V roku 2016 zvyšujeme podporu až na 200 projektov. Otvárame nový grantový program na podporu jazykového vzdelávania „Nemčina do materských škôl“. A tiež grantový program pre zamestnancov Volkswagen Slovakia „Zelená dobrovoľníkom“ zameraný na skrášlenie školských dvorov. Chceme tak motivovať našich zamestnancov k zveľaďovaniu svojho okolia,“ hovorí Eric Reuting, predseda Správnej rady Nadácie.

Nadácia v januári spustila prvé kolo grantového programu podporujúceho dobrovoľníctvo zamestnancov Volkswagen Slovakia „Projekty zamestnancov“. Do konca marca 2016 môžu záujemcovia poslať žiadosť na podporu výučby nemčiny v materských školách „Nemčina do materských škôl“. Nový grantový program „Zelená pre dobrovoľníkov“ odštartuje vo februári.

V priebehu roka 2016 otvorí Nadácia ďalších 8 grantových programov, najbližší vo februári – na podporu dopravnej výchovy „Bezpečne na cestách“.

 

Zdroj: Volkswagen Slovakia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111