30. 03. 2016 Zodpovedné podnikanie

Nadácia Volkswagen Slovakia spája výučbu nemčiny s technikou

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila jedinečný vzdelávací projekt Experimentovanie po nemecky.

Žiaci 1. stupňa základných škôl budú v nemeckom jazyku experimentovať na hodinách prírodovedy.

Experimentovanie po nemecky je prvý komplexne vypracovaný koncept výučby prírodovedy v nemeckom jazyku pre prvý stupeň základných škôl v Európe. „Edukačný program podporuje praktickú výučbu nemčiny prostredníctvom experimentov,“ vysvetľuje význam projektu autorka pracovných listov v nemčine pre metodiku CLIL Beata Menzlová zo Štátneho pedagogického ústavu. V spolupráci s Goetheho Inštitútom a finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia vytvorili tento jedinečný projekt.

„Nadácia si uvedomuje dôležitosť cudzieho jazyka v praxi. Od svojho vzniku podporila kontinuálnu výučbu nemčiny od materských škôl sumou viac ako 755 tisíc eur. V rámci projektu Experimentovanie po nemecky podporila vznik pracovných listov a prvé školenie učiteľov z bratislavskej Základnej školy I. Bukovčana, ktorí už začali s pilotnou výučbou,“ približuje zámer Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia. Projekt bude postupne rozširovaný na ďalšie školy na Slovensku.

Pracovné listy s experimentmi, cvičeniami na slovnú zásobu a teóriou na tému voda, vzduch, magnetizmus, auto, látky a rastliny sú k dispozícii na web stránke Goetheho Inštitútu. Rozdelené sú do 15 modulov. Vyhodnotenie experimentov prebieha prostredníctvom preukazu vedca, do ktorého žiaci zapíšu, čo ich najviac zaujalo a aké nové poznatky získali.

CLIL (Content Language Integrated Learning) integruje vyučovanie cudzieho jazyka do odborného predmetu. Určitá časť hodiny (napr. prírodovedy) sa následne vyučuje v cudzom (nemeckom) jazyku. Žiaci vďaka praktickým experimentom prirodzenou formou získajú prvú odbornú terminológiu v daných oblastiach.

Bližšie informácie o projektoch Nadácie a možnostiach získania grantu nájdete na www.nadacia-volkswagen.sk

 

Zdroj: TS Volkswagen Slovakia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.