06. 02. 2018 Filantropia

Nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services pomáha vytvárať domov ľuďom bez domova

Poznáme výsledky grantového programu „Vytvorme domov 2018“.

Nadačný fond Mercedes-Benz Financial v Nadácii Pontis po prvý raz vyhlásil grantovú výzvu „Vytvorme domov 2018”. Bola určená projektom, ktoré sa systematicky zaoberajú problematikou ľudí bez domova v Bratislavskom kraji. Do otvorenej grantovej výzvy sa zapojilo 12 organizácií.

V hlavnom meste podľa odhadov momentálne žije až štyri a pol tisíca ľudí bez strechy nad hlavou. Napriek tomu, že samosprávy musia zo zákona podporovať služby pre ľudí bez domova, peniaze zďaleka nestačia. Nadačný fond Mercedes Benz Financial sa odvážne rozhodol podporiť tému pomoci ľuďom bez domova v Bratislave.

Hodnotiacia komisia pozostávala zo zástupcov firmy Mercedes Benz Financial Services, Simony Klementovičovej, Adriany Králikovej a Márií Arnold. Hodnotiteľkou za Nadáciu Pontis bola Anna Podlesná. Prísediacimi boli Martin Pavelek z Mercedes Benz Financial a Dominika Horňáková a Daniela Kellerová, ktoré hodnotenie facilitovali.

Komisia hodnotila projekty na základe štyroch hlavných kritérií:

  • trvalá udržateľnosť projektu,
  • kvalita a zrozumiteľnosť,
  • spolupráca s inými organizáciami venujúcimi sa problematike ľudí bez domova,
  • efektívnosť plánovaného rozpočtu.

V hodnotení komisie postúpili tieto organizácie, ktorým bude prerozdelená podpora 20 000 Eur.

Členovia hodnotiacej komisie

Občianske združenie Prima
Projekt: Prima – sociálne poradenstvo

Projekt poskytuje odborné a sociálne poradenstvo ľuďom bez domova formou mobilného streetworku. V Kontaktnom centre je navyše doplnené o sociálnu asistenciu – sprevádzanie a distribúciu klientov do iných zariadení.

Divadlo bez domova
Projekt: AFA

Projekt AFA (Art For All – All For Art) je zameraný na „tradičnú“ prácu Divadla bez domova – teda dramaterapeutický proces – divadelné skúšky, ktoré vyústia do divadelných predstavení pre širokú verejnosť v Bratislave i vo väzení v Košiciach. Súčasťou je aj nová aktivita –  divadelný workshop priamo vo väzení s odsúdenými.

RESOTY – Resocializačná komunita Antona Srholca
Projekt:  Tvoríme bezpečný domov

Z grantu sa uhradí prerobenie elektroinštalácie v resocializačnom zariadení, ktoré bolo založené Antonom Srholcom a poskytuje domov pre 40 osôb.

KRESŤANIA V MESTE
Projekt: Mobilný výdaj stravy a mobilná ošetrovňa pre ľudí bez domova

Vďaka tomuto projektu majú počas celého roka ľudia bez domova v Bratislave teplú stravu, šatstvo, hygienické potreby, prikrývky, ako aj zdravotné ošetrenie v rámci Mobilnej ošetrovne.

Občianske združenie Odyseus
Projekt: Bez strechy k službám

Projekt  sprístupní ľuďom bez domova, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v sexbiznise služby v rámci terénnej sociálnej práce, konkrétne poskytovanie poradenstva, sprevádzanie klientov/iek do zdravotníckych zariadení, úradov, ako aj ošetrovania.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111