25. 06. 2012 Nadácia Pontis

Nadaní majú v Axa zelenú

Ako žiačka základnej školy sa rozhodla, že chce byť moderátorkou.

http:/tvnoviny.sk/sekcia/spravy/domace/nadani-maju-v-axa-zelenu.html

Ako žiačka základnej školy sa rozhodla, že chce byť moderátorkou. Vnímala to v tom čase tak, že vedia všetko vždy skôr ako ostatní a to ju fascinovalo. Sen sa jej splnil a pracovala v rozhlase a televízii. Vie, že každý má v detstve svoje vytúžené povolanie snov. Podľa nej je dôležité, aby cítili podporu zo strany dospelých a mohli tak svoje sny naplniť. Potrebujú rozhľad a venovať sa rôznym koníčkom. Neskôr sa ľahšie rozhodnú pre to, čo ich v živote baví a čomu sa chcú skutočne venovať. Preto s nadšením podporuje program AXA Fond. Jana Tarčáková Janičová, dnes hovorkyňa finančnej skupiny AXA v SR.

Prečo ste sa rozhodli podporiť program AXA Fond?
Našou snahou je prepojiť každodenný biznis s filantropiou a pomocou tým, ktorí to potrebujú najviac. Medzi nami žije veľmi veľa nadaných mladých ľudí. Nie všetci však majú také priaznivé sociálne zázemie, aby mali šancu presadiť sa. Sme radi, že sme im v tom dokázali aspoň trochu pomôcť.

Finalisti sú známi, získali takmer 30 tisíc Eur. Čím uspeli?
Ocenili sme trinásť mladých ľudí. Všetci pochádzajú zo sociálne slabších rodín. Ich príbehy sú plné emócií. No aj napriek neprajným podmienkam sú neuveriteľne ambiciózni, dosahujú nadpriemerné študijné výsledky, dokonca lepšie ako ich rovesníci. Rodičia na nich môžu byť právom hrdí.

Spomeniete aspoň niektorých?
Pozornosť si zaslúžia naozaj všetci. Ocenili sme nadaného huslistu Kristiána, ktorý si z prostriedkov AXA Fondu zakúpi profesionálne husle. Ako jeden z mála vo svojom veku mal tú šancu hrať so Štátnym komorným orchestrom. Ďalší mladý muž, Patrik, sa venuje výskumu palivových článkov a hľadá v nich obnoviteľný zdroj energie s využitím v bežných domácnostiach. Rafael má záľubu v robotike. Viacerí finalisti úspešne študujú na špičkových zahraničných univerzitách.

Venuje sa AXA aj iným dobročinným aktivitám?
Áno, viacerým. Každoročne sa zapájame v rámci dobrovoľníctva AXA Srdcia v akcii do projektu Naše mesto. Tento rok sme sa na pár hodín pridali k predajcom Nota Bene v uliciach Bratislavy a triedili vyzbierané šatstvo v útulku pre ľudí bez domova v Nocľahárni Sv. Vincenta de Paul.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111