26. 02. 2014 Nadácia Pontis

Nadišiel čas oceniť srdcia otvorené dobrým skutkom

Využite jedinečnú príležitosť a prihláste svoje projekty do Ceny Nadácie Orange. Šancu nominovať optimistické projekty máte do 12. marca.

Nadácia Orange už po piaty krát ocení výnimočné mimovládne organizácie, ktoré v uplynulom roku dosiahli výrazné výsledky v oblastiach, ktorým sa aj my prioritne venujeme: vzdelávanie, sociálna inklúzia, komunitný rozvoj. Aj v roku 2013 chceme vysloviť verejné uznanie za líderstvo, odvahu, prínos a dlhodobé pôsobenie organizáciám, ktoré majú víziu do budúcnosti, pristupujú k svojej práci odvážne a novátorsky, menia zaužívané zvyklosti a majú pozitívny vplyv na danú komunitu.

Inšpirujte sa príbehmi víťazov predchádzajúcich ročníkov a nominujte svoje neziskové projekty a iniciatívy najneskôr do 12. marca 2014 prostredníctvom nominačného formulára. My ich pozitívny prínos odmeníme aj finančnou odmenou s cieľom posilniť stabilitu a zaistiť pokračovanie optimistických aktivít a poslania vašej organizácie.

V tomto roku po prvýkrát v histórii ocenenia udelíme aj Cenu Nadácie Orange 2013 pre osobnosť za občiansku angažovanosť ako ocenenie za mimoriadne úsilie aktívneho jednotlivca s cieľom dosiahnuť pozitívne zmeny v jednej z prioritných oblastí našej činnosti. Cena bude udelená na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie spomedzi Nadáciou Orange nominovaných osobností.

Laureátov ocenenia vyhlásime na slávnostnom podujatí v apríli 2014.

Vyhlasovateľom ocenenia je Nadácia Orange. Organizátorom je Centrum pre filantropiu, n.o.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111