20. 03. 2017 Zodpovedné podnikanie

Najetickejšie spoločnosti sveta podľa Ethisphere

Inštitút Ethisphere vyznamenal 124 spoločností v 19 krajinách a v 52 priemyselných odvetviach.

Zdroj: unsplash.com/@flenjoore

Ethisphere, globálny líder v oblasti definovania a presadzovania štandardov etických obchodných praktík, už celých 11 rokov oceňuje spoločnosti, ktoré prispievajú k pozitívnym zmenám nielen v podnikateľskej, ale aj v spoločenskej sfére.

,,Za tých jedenásť rokov sme videli impozantný posun v očakávaniach spoločnosti a zároveň agresívny nástup nových zákonov, regulácií a geopolitických výkyvov, ktoré by neskôr mohli narušiť rovnováhu. Pozorujeme, že ocenené spoločnosti reagujú na takéto výzvy. Stručne povedané, tieto spoločnosti sa menia a to nielen z nutnosti. Uvedomujú si, že integrita je kľúčom k ich rozvoju,“ uviedol výkonný riaditeľ Ethisphere, Timothy Erblich.

13 spoločností je v tomto zozname ,,ako doma“, pretože ocenení boli už jedenásťkrát po sebe: Aflac, Deere & Company, Ecolab, Fluor, GE, International Paper, Kao Corporation, Milliken and Company, PepsiCo, Starbucks, Texas Instruments, UPS a Xerox.

Až 98 spoločností sídli v USA. Slovenská spoločnosť sa na zozname nenachádza. Avšak naši susedia, Poľsko a Rakúsko, sa predsa len v zozname uchytili. Poľská spoločnosť Pkn Orlen S.A. pôsobí v ropnom a plynárenskom priemysle a rakúska spoločnosť TE Connectivity má zastúpenie v elektronickom priemysle.

Ako sa firmy uchádzajú o miesto na tomto prestížnom zozname?

Spoločnosť musí odpovedať na 200 otázok a tiež vypracovať mimoriadne podrobný prehľad o tom, ako zahŕňa etiku do svojej bežnej obchodnej činnosti. Následne Ethisphere nezávisle overuje tieto odpovede pomocou externých zdrojov (napr. U.S. securities and exchange commission) a tiež žiada o doplnkové dokumenty. Ethisphere skúma reputáciu spoločnosti, históriu sporov a etické záznamy.

Firmy sa so záujmom o miesto na zozname hlásia sami a preskúmanie ich etických štandardov a praktík je spoplatnené (firmy, ktorých príjmy sú menšie ako 500 mil. $ platia poplatok 1000 $, väčšie firmy zaplatia 1500 $).

Metodológia

Ethisphere hodnotí firmy na základe 5 kľúčových kategórií, ktoré sa svojou váhou podieľajú na výslednej hodnote tzv. etického kvocientu (EQ). Ide o kvantitatívny spôsob zhodnotenia výkonnosti spoločnosti objektívnym, konzistentným a štandardizovaným spôsobom.

5 kľúčových kategórií a ich vplyv na EQ sú Etika a plnenie programu (35%), Firemné občianstvo a zodpovednosť (20%), Kultúra etiky (20%), Riadenie spoločnosti (15%) a Vedenie, inovácie a reputácia (10%).

Najdôležitejšou kategóriou je Etika a plnenie programu, ktorá 35-timi percentami prispieva ku konečnej hodnote EQ. Spoločnosti musia odpovedať na otázky ako napríklad: Aké prostriedky ponúkajú svojim zamestnancom na hlásenie pochybení?

Otázka, aké metódy spoločnosť používa na meraniu vplyvu na životné prostredie, je zahrnutá v druhej kategórii: Firemné občianstvo a zodpovednosť.

Pri kategórii Kultúra etiky Ethisphere napríklad zaujíma, či je etika zahrnutá do kultúry spoločnosti odhora nadol.

V kategórií Riadenie spoločnosti sa napríklad pýtajú, či v spoločnosti existuje diverzita v hierarchii alebo či sa striedajú ľudia na vysokých postoch.

V poslednej kategórii Ethisphere zaujíma, či spoločnosti boli menované aj do iných prestížnych obchodných zoznamov, ako je napríklad zoznam Forbes: najdôveryhodnejšie spoločnosti. Ethisphere tiež zisťuje, či manažéri prednášajú na prestížnych konferenciách, ako je Svetové ekonomické fórum vo švajčiarskom Davose.

Celý zoznam najetickejších spoločností sveta za rok 2017 nájdete TU.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111