21. 09. 2017 Zodpovedné podnikanie

Najlepší zamestnávateľ pre ženy je tým najlepším pre každého

Karina Govindji, šéfka pre diverzitu a inklúziu v spoločnosti Vodafone, bude na CEE CSR Summit-e 2017 hovoriť o výhodách diverzity pre firmu.

V regióne strednej Európy nezriedka nájdete predstaviteľov (i veľkých) spoločností, ktorých reakcia na tému diverzity a inklúzie je: „nijako špeciálne sa tejto téme nevenujeme, pretože v našej firme s ňou nemáme žiaden problém.“ Čo si o tom myslíte?

Do Vodafone chceme pritiahnuť a udržať v nej tie najlepšie talenty. Preto je podľa nás nevyhnutné venovať osobitnú pozornosť diverzite. Naša skúsenosť je, že pokiaľ vo firme nie je zastúpenie žien, i na manažérskych pozíciách, na úrovni 50 % a zastúpenie LGBT+ a etnických minorít porovnateľné s ich zastúpením v celkovej populácii krajiny, je potrebné túto tému dôsledne riešiť.

Diverzita a inklúzia je pomerne širokou oblasťou, ktorá zastrešuje mnoho rozličných tém – podpora kariérneho rastu žien, veková rôznorodosť, LGBT+ či zamestnávanie zdravotne znevýhodnených…Ako sa dá takáto pestrá agenda efektívne manažovať?

Ak sa zameriate na inklúziu, podporujete diverzitu vo všetkých jej podobách, pretože vytvárate kultúru, do ktorej chce každý patriť. Zameranie sa na akúkoľvek z oblastí diverzity zase vytvára výhody pre ďalšie oblasti. Napríklad flexibilná práca pomáha pritiahnuť ženy, ale úžitok z nej majú rovnako obe pohlavia. Alebo LGBT+ komunita benefituje z agendy špecificky zameranej na ženy a naopak. Progres v akejkoľvek z týchto oblastí diverzity podporuje rozvoj v ostatných oblastiach a celkovo robí z vašej firmy lepšie miesto na prácu. Navyše, do úvahy by sme mali brať aj neviditeľné aspekty diverzity, ako je napríklad rôznorodosť myslenia.

Vodafone získala svetové uznanie za svoju globálnu politiku podpory materstva. Na čom je postavená?

Naša Global Maternity Policy garantuje všetkým našim zamestnankyniam vo svete, či je to v Indii, Amerike, Afrike alebo v Európe, minimálne 16-týždňovú plne platenú materskú dovolenku (v mnohých krajinách sveta štát garantuje viac týždňov voľna, v mnohých ďalších však nie). Súčasťou tejto politiky je aj postupný návrat do práce – po dobu 6 mesiacov od návratu z materskej dovolenky môžu ženy pracovať 4 dni a sú platené za 5 (pozn. red.: platí to aj pre homosexuálne páry vychovávajúce dieťa).

Prečo Vodafone záleží na tom, aby sa do roku 2025 stala najlepším zamestnávateľom pre ženy?

Je to kľúčová časť našej stratégie. Sme totiž presvedčení, že ak ste najlepším zamestnávateľom pre ženy, ste najlepším zamestnávateľom pre každého. 

Čo je podľa vás osobne to najdôležitejšie, čo potrebuje pracujúca mama od svojho zamestnávateľa?

Ako pracujúca mama vždy hľadám také pracovné prostredie, ktoré si cení môj vklad a výkon a umožňuje mi integrovať prácu so životom mimo nej. Práve flexibilita je tohto dôležitou súčasťou. Takisto je pre mňa dôležité pracovať v otvorenej a priateľskej kultúre, kde každý môže zdieľať svoje skúsenosti a priniesť celého seba do práce.

CEE CSR Summit 2017, najväčšia konferencia o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe, sa koná 14. novembra v Starej Tržnici v Bratislave. Registrujte sa už dnes: www.cee-csr-summit.eu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111