19. 12. 2016 Nadácia Pontis

Najštedrejšia krajina na svete je Myanmar. Na ktorom mieste sa ocitlo Slovenko?

World Giving Index je svetový rebríček štedrosti. Ponúka pohľad na to, ako sú obyvatelia jednotlivých krajín štedrí k svojmu okoliu.

Rebríček už od roku 2010 vypracováva  Charities Aid Foundation. Skúma tri hlavné parametre dávania. Zisťuje, aké percento ľudí za posledný mesiac:

  1. pomohlo neznámemu človeku,
  2. darovalo na charitu,
  3. zapojilo sa do dobrovoľníckych aktivít.

Oslovenie prebieha počas celého kalendárneho roka a je doň zapojených 140 krajín sveta.

Za najštedrejšiu krajinu na svete označil už po tretí raz Myanmar, kde v skúmanom období darovalo 9 z 10 ľudí. Toto číslo zrejme ovplyvňuje životný štýl spojený s budhizmom, ktorý v krajine praktizuje väčšina obyvateľov. V rámci neho je podpora budhistických mníchov bežnou súčasťou života.

Zdroj obrázku: WGI Report

Po prvý raz viac ako polovica oslovených deklarovala, že za posledný mesiac pomohli neznámemu človeku v núdzi. Pozitívny trend sa ukázal vo všetkých krajinách s rôznymi stupňami ekonomického rozvoja.  Tento fakt hovorí o tom, že ľudia začínajú čoraz viac vnímať potreby druhých okolo seba.  

Ako je na tom Slovensko?

Slovensku vo svetovom rebríčku patrí 125. miesto (z celkového počtu 140). Spomedzi krajín V4 sa za nami umiestnilo iba Maďarsko (132. miesto). Najvyššie, na 81. mieste, sme sa umiestnili v parametri darovanie peňazí na charitu. Pri zapájaní sa do dobrovoľníckych aktivít zastávame 117. miesto. A 132. miesto nám patrí pri parametri pomoc neznámemu človeku v núdzi.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.