31. 07. 2013 Nadácia Pontis

Naša zmyslová záhrada“ v špeciálnej materskej škole

Špeciálna materská škola na Ulici J. Vojtaššáka 13 v Žiline vypracovala úspešný projekt Naša zmyslová záhrada

Špeciálna materská škola na Ulici J. Vojtaššáka 13 v Žiline vypracovala úspešný projekt Naša zmyslová záhrada, financovaný nadačným fondom Telekom cez Nadáciu Pontis, ktorý prispel na jeho realizáciu sumou vo výške 835 eur. Cieľom projektu je odstraňovať pohybové bariéry u detí s viacnásobným postihnutím, čomu pomáhajú kompenzačné pomôcky zakúpené z grantu Nadácie Pontis pri 5 % spoluúčasti školy. Takto získané kompenzačné pomôcky nám umožňujú intenzívnejšie stimulovať aktivity detí so špeciálnopedagogickými potrebami.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111