17. 06. 2013 Nadácia Pontis

Naše Mesto 2013 malo rekordnú účasť

Do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku a strednej Európe Naše Mesto sa zapojilo viac ako 6000 dobrovoľníkov.

Viac ako 6 000 dobrovoľníkov v uplynulý piatok a v sobotu pomáhalo v 11 slovenských mestách počas najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku a v strednej Európe Naše Mesto. Sami si mohli vybrať z 500 rôznych aktivít, ktoré navrhlo takmer 200 neziskových organizácií, škôl, škôlok, miest, obcí a mestských častí.

11 miest a 7 obcí za dva dni

Okrem hlavného mesta sa do podujatia zapojili dobrovoľníci z Trnavy, Galanty, Serede, Šale, Partizánskeho, Žiliny, Liptovského Mikuláša, Popradu, Košíc a zo Spišskej Novej Vsi.

Bratislavskí dobrovoľníci v gumákoch čistili koryto rieky Vydrica, ale aj vody Malého Dunaja na člnkoch. Najviac dobrovoľníkov na jednom mieste bolo na železničnej stanici Bratislava – Filiálka. Ide o starú vlakovú stanicu, z ktorej sa časom stala čierna skládka.

Novinkou tohto roka bolo, že dobrovoľníci pomáhali aj pri záchrane 9 hradných zrúcanín po celom Slovensku. Dobrovoľníci v Galantenapríklad obnovili mestský amfiteáter, v blízkych obciach vyčistili detské ihriská, miestny cintorín a v Palárikove natreli drevené konštrukcie v parku. Nechýbali ani aktivity v Tatrách. Dobrovoľníci pomáhali pri odstraňovaní následkov veternej kalamity a pri rekonštrukčných prácach v galérii Encián na Skalnatom plese.

Pomáhali aj generálni riaditelia

K dobrovoľníkom sa pridali aj generálni riaditelia zapojených firiem. V Pečnianskom lese v bratislavskej Petržalke čistili vodou zaplavený bunker BS 4, ktorý je v správe Múzea petržalského opevnenia. Bunker postavili v 30. rokoch ako súčasť československej pohraničnej línie.

Podujatie firemného dobrovoľníctva každoročne organizuje Nadácia Pontis spolu so skupinou firiem Engage. Zapojilo sa do neho 80 spoločností (z toho 19 členov BLF), ktoré umožnili svojim zamestnancom ovplyvniť to, ako vyzerá mesto, v ktorom žijú a pracujú.

Viac na: www.nasemesto.sk

Pozrite si fotografie z jednotlivých miest na Facebooku Nadácie Pontis. 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111